vvm-logo-nieuw-150x150-medium.jpg

Landschap

Tijdschrift voor landschapsonderzoek

Jaargang 40 (2023)

Nummer 2023-3

Redactioneel
Is verder beter?

De angst voor emotie
Kennis over emotie kan natuurbeheer rationeler maken
Maarten Jacobs

Op weg naar een duurzame visie voor het Groene Hart
Het ontwikkelen van een toekomstvisie met behulp van RE:PEAT
Michelle van Mulken, Henk van Hardeveld, Mandy van den Ende, Rudolf Koster & Martin Wassen

In gesprek met…Judith Westerink over natuurinclusieve landbouw
“Boeren: verduurzamen hoort gewoon bij je ondernemerschap”

Landschapsecologie: de basis voor geïntegreerde planning
Theo van der Sluis, Wim de Haas & Geert de Blust

Boek
Uit de shit. Pleidooi voor meer boeren en minder vee
Kris van Koppen

Forum
Het Europese huis voor natuur
Kris van Koppen

Column
In het veld – Gorod Schach
Theo van der Sluis

Beeld
Johan Meeus

Nummer 2023-2

Redactioneel
40 jaar Landschap: voortdurende vernieuwing

Hoeveel groenblauwe dooradering is nodig?
Onderbouwing van het Aanvalsplan Landschap voor herstel van biodiversiteit en landschapsdiensten
Paul Opdam & Claire Vos

De toekomst van het Groene Hart
Een participatieve aanpak voor het verkennen van een duurzaam landschap
Michelle van Mulken, Valeria Di Fant, Henk van Hardeveld, Daniil Scheifes, Carel Dieperink, Paul Schot & Martin Wassen

In gesprek met … IJsbrand Snoeij over het Achterhoekse Markemodel
“Vanuit een helikopterview naar het landschap kijken zou verbindend kunnen werken”

Landbouw en natuurbescherming in Nederland tot de jaren 1960
Marij Leenders, Kristian Mennen & Wim van Meurs

Landschapsplan Nederland
De blinde vlekken voor de kwaliteit van het jonge ontworpen landschap
Henk van Blerck

Bijlage Figuur 3

Film
Onder het maaiveld: de bodem gepresenteerd als levend wezen

Forum
Bodem en water sturend?
Kris van Koppen

Column
In het veld – Eilanden in de Vistula
Theo van der Sluis

Beeld
Johan Meeus

Nummer 2023-1

Redactioneel
Landschap als strategie

Van de regen in de drup
Waarom herstel van beekdallandschappen in de praktijk hapert
Jip de Vries & Ralf Verdonschot

Kolonisatie in jonge polderbossen
75 jaar onderzoek naar botanische ontwikkelingen in Flevolandse bossen
Piet Bremer

In gesprek met… Berno Strootman over landschapsinclusieve landbouw
“Dat de Nederlandse landbouw landschapsinclusief zal worden, daar twijfel ik niet over”

Moerasontwikkeling op voormalige landbouwgrond
Waardevol of waardeloos?
Jim de Fouw, Ron van der Hut, Fons Smolders, Jan van der Winden, Liesbeth Bakker & Piet-Jan Westendorp

Landbouw en natuur: een zaak voor overheid, keten en boeren
Geert de Snoo & Dick Melman

Boek
Nieuw natuurnarratief mist hoop en perspectief
Jos Dekker

Forum
Vertrouwen
Kris van Koppen

Column – In het veld
Poelen in Twente
Theo van der Sluis

Beeld
Johan Meeus