vvm-logo-nieuw-150x150-medium.jpg

Landschap

Tijdschrift voor landschapsonderzoek

Jaargang 41 (2024)

2024-2 | Themanummer B-WARE

Redactioneel
Toegepast onderzoek
Wim de Haas

Essay
Meten is weten. Twintig jaar B-WARE
Piet-Jan Westendorp & José van Diggelen

Onderzoek
Zwavelland. Sulfaat als obstakel voor het bereiken van de KRW-doelen
Fons Smolders, Yvon Versteijnen, José van Diggelen, Moni Poelen, Esther Lucassen & Gijs van Dijk

Onderzoek
Emissie van broeikasgassen uit veenbodems en watersystemem. Onderliggende processen en kansen voor mitigatie
Gijs van Dijk, Sarah Faye Harpenslager, Chritian Fritz, Sarian Korsten & Fons Smolders

In gesprek
“We moeten een keer die natuurdoelen aanpassen”
Emiel Brouwer en Hilde Tomassen over B-WARE

Onderzoek
Vijf decennia te veel stikstof: de effecten op heide en bos
Maaike Weijters & Roland Bobbink

Onderzoek
GRIP: ‘levende’ database koppelt vegetatie en bodem­samenstelling
Emiel Brouwer, Adam Koks, Jelmer van Doorn & Mark van Mullekom

Boek
Het echte stikstofprobleem
Jos Dekker

Forum
Antropoceen
Kris van Koppen

In het veld
Citizen science in Kyabobo
Theo van der Sluis

>> Bijlage: toerismekaart Kyabobo (pdf)

Beeld
Johan Meeus

2024-1

Redactioneel
Natuurdoelen
Wim de Haas

Bending the curve?
Scenario’s voor de toekomst van natuur in Nederland
Joep Dirkx, Bas Breman, Frank van Dam, Arjen van Hinsberg, Leo Pols & Rogier Pouwels

Biomonitoring met duinmossen
Hoge stikstofgehaltes duiden op overbelasting door depositie
Jeroen Geurts, Camiel Aggenbach, Eva Remke, Maxime Lemmens & Erik Sanz Mali

In gesprek
“Bodem en water sturen de inrichting; ontwerp verbindt de samenleving”

Ingeborg Thoral over verborgen ruimtelijke kwaliteiten

Waterwinning en natuur in de duinen. Een evaluatie van de ontwikkelingen tussen 1990 en 2022
Jeroen Geurts, Camiel Aggenbach & Esther Brakkee

Omgaan met een onzekere toekomst. Klimaatadaptatie vraagt om een antifragiele benadering
Guido Bakema, Martin Knotters & Hessel Woolderink

Recensie
Nederland op de tekentafel: 100 jaar toekomstideeën
Johan Meeus, Jos Dekker, Riejet Reijenga & Wim de Haas

Forum
Koekoeksjong
Kris van Koppen

In het veld
Brandende boreale bossen
Theo van der Sluis

Beeld
Johan Meeus