vvm-logo-nieuw-150x150-medium.jpg

Landschap

Tijdschrift voor landschapsonderzoek

Jaargang 41 (2024)

2024-1

Redactioneel
Natuurdoelen

Bending the curve?
Scenario’s voor de toekomst van natuur in Nederland
Joep Dirkx, Bas Breman, Frank van Dam, Arjen van Hinsberg, Leo Pols & Rogier Pouwels

Biomonitoring met duinmossen
Hoge stikstofgehaltes duiden op overbelasting door depositie
Jeroen Geurts, Camiel Aggenbach, Eva Remke, Maxime Lemmens & Erik Sanz Mali

In gesprek
Bodem en water sturen de inrichting; ontwerp verbindt de samenleving”
Ingeborg Thoral over verborgen ruimtelijke kwaliteiten

Waterwinning en natuur in de duinen
Een evaluatie van de ontwikkelingen tussen 1990 en 2022
Jeroen Geurts, Camiel Aggenbach & Esther Brakkee

Omgaan met een onzekere toekomst
Klimaatadaptatie vraagt om een antifragiele benadering
Guido Bakema, Martin Knotters & Hessel Woolderink

Recensie
Nederland op de tekentafel, 100 jaar toekomstideeën
Johan Meeus, Jos Dekker, Riejet Reijenga & Wim de Haas

Forum
Koekoeksjong
Kris van Koppen

In het veld
Brandende boreale bossen
Theo van der Sluis

Beeld
Johan Meeus