vvm-logo-nieuw-150x150-medium.jpg

Landschap

Tijdschrift voor landschapsonderzoek

Jaargang 19 (2002)


Nummer 2002-4

De Europese landbouw als schakel tussen land en klant

Willem Vos
Download dit artikel

FORUM: Het cultuurlandschap en de boer – De rol van agrariërs als natuur- en landschapsbeheerders
Adriaan Guldemond & Henk Kloen
Download dit artikel

Toekomst voor een historisch landschap? – Het veenweidegebied tussen wereldmarkt en Randstad
Bareld van der Ploeg
Download dit artikel

FORUM: Landbouw in het landschap – Wat heeft de biologische landbouw te bieden aan het Nederlandse landschap?
Karina Hendriks & Derk Jan Stobbelaar
Download dit artikel

Boeren en landschapsbeheer: een kwestie van vergoeding?
Guido Van Huylenbroeck & Isabel Vanslembrouck
Download dit artikel

FORUM: Vergeten landschappen, nieuwe boeren?
Hubert Gulinck & Joost Dessein
Download dit artikel

KORTE BIJDRAGE: Boerenlandschap: landschapselementen op akkerbouwbedrijven in Nederland
G.R. de Snoo & A.G.E. Manhoudt
Download dit artikel


Nummer 2002-3

Graadmeters de maat genomen – Reactie op het artikel van Ten Brink et al in Landschap (2001)
Kees Musterd, Jos Dekker & Wim ter Keurs
Download dit artikel

Ecologische typering van bodems onder korte vegetaties – Het humusprofiel als graadmeter voor standplaatsontwikkeling
Bas van Delft, Rolf Kemmers & Rein de Waal
Download dit artikel

FORUM: Verbreding Europees natuurbeleid – Over de voor- en nadelen van een gezamenlijk Europees natuurbeleid
Jos Dekker, Titia van Leeuwen, Kris van Koppen & Rob Schröder
Download dit artikel

FORUM: Kitschlandschap – Over het nut van gekunstelde rurale landschappen
Jurjen Keessen
Download dit artikel


Nummer 2002-2

Faciliteren van zelfregulerend waterbeheer: inbedding van conflicterende functies van water in een schaarse ruimte
Hasse Goosen & Marco A. Janssen
Download dit artikel

Ecologische typering van bodems – Actuele informatie over bodemkundige geschiktheid voor natuurontwikkeling
Rolf Kemmers, Rein de Waal, Bas van Delft en Peter Mekkink
Download dit artikel

FORUM: Over de dijken? – Natte natuur in het rivierengebied.
Diederik van der Molen, Tom Buijse, Maarten Platteeuw, Noël Geilen, Frans Klijn
Download dit artikel

REACTIE: Wordt de natuur wel de goede maat genomen?
Wieger Wamelink
Met nawoord van Ben ten Brink, Arco van Strien & Rien Reijnen
Download dit artikel

REACTIE: Natuurlijk combineren! – Realisatie van ecologische verbindingszones in het licht van meervoudig ruimtegebruik
Ronald van Ark & Raoul Beunen
Download dit artikel

Met nawoord van Pieter Glasbergen, Edzard van de Water, Martin Wassen:
Zonder sterke sturing geen duurzame natuur.


Nummer 2002-1

De Pechora delta als referentie voor de Rijn; Aspecten van biodiversiteit
Ruurd Noordhuis
Download dit artikel

Geografische referenties: de Biebrza-vallei als voorbeeld
Martin Wassen, Margien Bootsma & Wladimir Bleuten
Download dit artikel

Ontwerp Grensmaas en historische referenties
Alphons van Winden, Willem Overmars & Michelle de la Haye
Download dit artikel

De Pripyat – Informatie uit een natuurlijk laaglandriviersysteem
Henk Moller Pillot, Jolande de Jone & Hugo Coops
Download dit artikel

Referenties voor een visindex – Belang van referentiebeelden bij de ontwikkeling van een Estuariene Visindex voor Vlaanderen
Veronique Adriaenssens, Peter Goethals, Jan Breine, Joachim Maes, Ilse Simoens,
Dirk Ercken, Claude Belpaire, Frans Ollevier & Niels De Pauw
Download dit artikel

Referenties voor nat Nederland. Wat kunnen we ermee?
Margien Bootsma, Hugo Coops & Hans Drost
Download dit artikel