Werkgemeenschap voor Landschapsonderzoek

De Werkgemeenschap voor Landschapsonderzoek (WLO) is een vereniging voor professionals en wetenschappers die zich bezig houden met landschapsonderzoek. De vereniging werd opgericht in 1972 als vereniging voor landschapsecologen.

De WLO behartigt het belang van het landschapsonderzoek en de landschapsecologie in het bijzonder als wetenschapsgebied en als toegepast vakgebied. Dat gebeurt in werkgroepen, op studiedagen, excursies en in ons tijdschrift Landschap. Uitkomsten van onderzoek worden daar gepresenteerd en bediscussieerd. Ervaringen worden uitgewisseld en er is ruimte voor ontmoetingen met collega’s.


Algemene Ledenvergadering 2021

We nodigen onze leden van harte uit voor onze algemene ledenvergadering van 2021 op 4 juni om 15.00 (online).

Dit is geen reguliere vergadering. In deze bijeenkomst zal het bestuur een toelichting geven op de activiteiten van het afgelopen jaar waarin wij verkenningen hebben gedaan om het voortbestaan van de activiteiten van de WLO te borgen. Het betreft hier de Vereniging, het tijdschrift Landschap, de Nieuwsbrief en de Academie voor Landschap. Tijdens de vergadering presenteert het bestuur haar bevindingen en zal hierop een stemming plaatsvinden.

Wilt u meer informatie of bent u graag aanwezig bij de vergadering? Stuur een mail naar Lian Kasper via wlo@landschap.nl.


Academie voor Landschap

In het najaar van 2020 kwam de WLO in samenwerking met NVTL en Staatsbosbeheer met een eerste serie bijeenkomsten onder de naam Academie voor Landschap. Het thema van deze eerste leerlijn is het verdwijnen of veranderen van het landschap zoals we dat kennen. Hoe kunnen we omgaan met het verlies van waarden, voor onszelf, voor bewoners, bezoekers en anderen? Hoe kunnen we de betrokkenheid van het landschap opnieuw vormgeven? Hoe gaan we het gesprek aan?

In de herfst van 2021 willen we de serie herhalen. Ook zijn we bezig met enkele inspirerende onderwerpen om een tweede leerlijn op te zetten.


Nieuwsbrief

Wist u dat de Werkgemeenschap voor Landschapsonderzoek ook een e-mailnieuwsbrief uitgeeft?

Klik hier om de laatste uitgave te bekijken.

Wilt u de e-mailnieuwsbrief ook ontvangen? Vul hieronder uw e-mailadres in en u wordt toegevoegd aan de adreslijst. Uitschrijven van onze nieuwsbrief kan altijd via de link die u onderaan elke e-mailnieuwsbrief vindt.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.