vvm-logo-nieuw-150x150-medium.jpg

Landschap

Tijdschrift voor landschapsonderzoek

Jaargang 30 (2013)

2013-4

Themanummer Klimaatbuffers

Redactioneel

Klimaatbuffers: wat bedoelen we eigenlijk
Jan Vermaat, Marjolein Sterk, Marieke Reisinger & Caroline van der Mark

Bouwen met de natuur, meer dan woorden
Huib de Vriend

Grensmaas, klimaatbuffer avant la lettre
Hettie Meertens

Waterbeheer en klimaatbuffers: een goede match?
Michelle Talsma

Voorraadvorming door vernatten: de Stippelberg
Arnaut van Loon, Mark Jalink & Marcel Paalman

Op pad met… Willem Overmars in de Ardennen
Nasse Füsse

Waterberging en veenvorming als klimaatbuffer
Kansen en valkuilen vanuit biogeochemisch perspectief
Alfons Smolders, Jos Verhoeven, Hilde Tomassen, Mark van Mullekom, Monique van Kempen, Jan Roelofs & Leon Lamers

Boeken

Klimaatbuffers vragen om adaptieve esthetiek
Paul Roncken

Waterberging De Onlanden in de praktijk
Jan Gooijer & Sander Dijk

De zachte zandmotor van de Workumer Buitenwaarden
Erik van Slobbe, Agata Klimkowska, Han van Dobben, & Ane Wiersma

Natuurlijke klimaatbuffers bewijzen zich
Frans Vlieg

Column
Natura 2000 op de schop
Jos Dekker

2013-3

Redactioneel
Verhalen

Wolven en zwijnen, acceptabel risico?
Britt Stikvoort, Marijn Poortvliet, Birgit Elands

Openheid landschap
ViewScape rekent vanuit de positie van de waarnemer
Henk Meeuwsen & René Jochem

Vereniging

Op pad met… Jan Duijndam op Hoeve Biesland
Wat wil de samenleving?

Werkt schapenbegrazing?
Bestrijding Amerikaanse vogelkers in de Kennemerduinen
Richa Nanne, Hubert Kivit & Jan Vermaat

Boeken

Waterkwaliteit in het veenweidegebied
De complexe interacties tussen oever, waterbodem en oppervlaktewater
Alfons Smolders, José van Diggelen, Jeroen Geurts, Moni Poelen, Jan Roelofs, Esther Lucassen & Leon Lamers

Column
Gulzige ogen en lucide landschappen
Johan Meeus

2013-2

Redactioneel
Rli-advies uit balans

Bedrijfsvoering zit in de weg
Landbouw slechts beperkt inzetbaar voor natuur- en landschapsbehoud
Marlies Sanders, Wim Nieuwenhuizen, Joep Dirkx, Raymons Schrijver & Rob Smidt

Vereniging

Ernest Oberholtzer
Het belang van rollen en ambiguïteit voor het landschap
Kristof van Assche

Boeken

Op pad met… Paul de Kort in Buitenschot
Inspiratie uit het onderliggende landschap

Bomen en stroming verhogen ecologische kwaliteit
Herstel Hierdense Beek
Ralf Verdonschot, Peter van Puijenbroek & Piet Verdonschot

Vereniging

Cumulatietoets bij Natura 2000 kan beter
Mirjam Broekmeyer & Marlies Sanders

Column
Omgevingswet en provincies
Fred Kistenkas

2013-1

Redactioneel
Landschap is meer dan natuur

Sulfaatbronnen in het Hollandse veenlandschap
Jan Vermaat, Joop Harmsen, Fritz Hellmann, Harm van der Geest, Jeroen de Klein, Sarian Kosten, Fons Smolders, Jos Verhoeven, Ron Mes & Maarten Ouboter

Voldoet Nederland nog wel aan de Europese Landschapsconventie?
Noor Dessing & Bas Pedroli

Nieuwe tijden voor het landschapsbeleid?
Wim Nieuwenhuizen, Alwin Gerritsen & Ingrid Coninx

Vereniging

Op pad met… Chris Kalden in het Kuinderbos
Veel kan, maar niet altijd en niet overal
Jos Dekker & Barend Hazeleger

Framing
De strijd om het nieuwe natuurbeleidsverhaal
Arjen Buijs, Thomas Mattijssen & Dana Kamphorst

Second Nature
Roel During

Column
Landschap: de troefkaart van de landbouw
Gijs Kuneman