vvm-logo-nieuw-150x150-medium.jpg

Landschap

Tijdschrift voor landschapsonderzoek

Jaargang 26 (2009)


Nummer 2009-4

Inhoudsopgave

Het gaat weer beter met de natuur in Nederland
Helias Udo de Haes, Wil Tamis, Geert de Snoo & Herbert Prins
Download dit artikel

Planten liften mee op de Maas. Genetisch onderzoek en soortbescherming
Kris van Looy, Olivier Honnay, Hans Jacquemyn, Peter Breyne, Kevin Lambeets, Bart Peters & Gijs Kurstjens
Download dit artikel

Op pad met… Yttje Feddes op Fort Botshol
Download dit artikel

Vereniging
Verslag studiedag werkgroep ecohydrologie

Verschuivende mozaïeken. De rol van kleine zoogdieren
Christian Smit & Jasper Laurens Ruifrok
Download dit artikel

OostvaardersWold, nieuwe natuur in Nederland
Janine van den Bos
Download dit artikel

Boeken

Vereniging


Nummer 2009-3

Inhoudsopgave

De Oostvaardersplassen, deel 1. Waterpeil en begrazing sturen het systeem
Theo Vulink, Mennobart van Eerden, Maarten Platteeuw & Mervyn Roos
Download dit artikel

De Oostvaardersplassen, deel 2. 40 jaar op zoek naar de gewenste mate van sturing
Theo Vulink, Mennobart van Eerden, Maarten Platteeuw & Mervyn Roos
Download dit artikel

Op pad met… Maarten Hajer in Meijendel. De handige lifter
Jerry van Dijk & Barend Hazeleger
Download dit artikel

Boeken

Verrommeling van het landschap. De rol van storende elementen
Nickie van der Wulp
Download dit artikel

Vereniging
Verslag workshop Territoriale Cohesie

Landschapsdynamiek voor noordse woelmuis
Richard Witte van den Bosch, Dick Bekker & Jasja Dekker
Download dit artikel

Twee generaties over Westhoff
Westhoffs werk moet gezien worden in zijn eigen tijd
Piet Kuiper
Westhoff zou nu waarschijnlijk te licht worden bevonden
Jan Vermaat
Download dit artikel


Nummer 2009-2

Inhoudsopgave

Stoppen met pompen? Simulaties in vijf veenpolders
Martine Vernooij & Jan Vermaat
Download dit artikel

Groei, krimp en diversiteit in territoriaal Europa
Johan Meeus, Bas Pedroli & Rob Schröder
Download dit artikel

Op pad met… Riet Dumont in de Ooijpolder
Hoe hou je de energie in het gebied?
Barend Hazeleger & Mariëlle van der Zouwen
Download dit artikel

Boeken

Boeren over weidevogelbescherming
Jinze Noordijk, Anne Marike Lokhorst, Jerry van Dijk, Kees Musters, Henk Staats & Geert de Snoo
Download dit artikel

Vereniging

Kabinetsbesluit Hedwigepolder. Inpolderen is geen alternatief voor ontpolderen
Peter Herman
Download dit artikel

Waterberging en natuurontwikkeling op veenweidegronden. De rol van nutriënten
Boudewijn Beltman, Alfons Smolders & Jan Vermaat
Download dit artikel


Nummer 2009-1

Inhoudsopgave

Niet gezien of niet aanwezig? Een statistische blik op veldwaarnemingen
Arco van Strien en Leo Soldaat
Download dit artikel

Boeken

Hoogveenherstel in Nederland: meer dan een droom
Bjorn Robroek, Maarten Eppinga, Juul Limpens, Martin Wassen en Matthijs Schouten
Download dit artikel

Boeken

Op pad met… Jan Vermaat op Terschelling. Waar vind je nog bos waar je niet in mag?
Jerry van Dijk en Barend Hazeleger
Download dit artikel

Vereniging

Planning van Natura 2000-gebieden. Vergelijkend onderzoek Nederland-Engeland
Jasper de Vries en Raoul Beunen
Download dit artikel

Ruimtelijke kwaliteit ontstaat in dialoog. Reactie op het artikel in Landschap 25/4: 195-201
Riet Dumont
Download dit artikel

Pleidooi tegen verdere juridisering. Reactie op het artikel in Landschap 2008/2: 87-91
Sander van Opstal
Download dit artikel