vvm-logo-nieuw-150x150-medium.jpg

Landschap

Tijdschrift voor landschapsonderzoek

Jaargang 37 (2020)

2020-4

Themanummer Bodem, landgebruik en landschap

Redactioneel
Het Jaar van de Bodem

Bodem- en landgebruik in een volhoudbare samenleving
Jos Verheul

TerrAgenda: naar een vitale bodem
Een agenda voor volhoudbaar bodem- en landgebruikin Nederland in 2030
Margot de Cleen, Jos Verheul & Co Molenaar

Een stem voor de bodem
Op zoek naar nieuwe instrumenten om het belang van de bodem te behartigen
Rozemarijn de Kwaasteniet

Bodem en duurzame ontwikkelingsdoelen
Een gezonde bodem voor een bio-economie
Saskia Keesstra & Saskia Visser

De Nederlandse landbouw in 2040
Doorgaan met symptoombestrijding of naar een systeemverandering?
Meino Smit

Boek
Het voedselbos, vier seizoenen Ketelbroek
Erik Verhallen

Op pad met … Kien van Hövell op landgoed Grootstal
Transitie naar meervoudige waardencreatie
Jos Dekker & Rob Jongman

Prestatie-indicatoren voor landbouwbodems
Sturen op de kwaliteit van landbouwbodems met kritische prestatie-indicatoren
Jan Willem Erisman, Chris Koopmans, Marleen Zanen, Nick van Eekeren & Jan-Paul Wagenaar

Column
In het veld- Waterland
Theo van der Sluis

Gefundeerde stedelijke opgaven
De ruimte onder de stad is een bodemsysteem
Marco Vergeer

Bodembeleid en governance
Wisselen tussen versmalling en verbreding
Maurice Henssen & Sytze Keuning

Het land(-schap) is ons kapitaal
Voor biobased leven moet het landschap op de schop
Ronald Rovers

WLO-Nieuws

Beeld
Johan Meeus

2020-3

Themanummer Programma Eems-Dollard 2050

Redactioneel
Grote wateren

De Eems-Dollard uit het verdomhoekje
Hoe een lang verwaarloosd estuarium weer kleur op de wangen krijgt
Wouter Iedema & Kees van Es

De verslibbing van het Eems-estuarium
Bas van Maren, Harm Jan Pierik, Petra Dankers & Charlotte Schmidt

Op weg naar een rendabele slibeconomie
Fred Haarman

Innovatieve dijkconcepten
Waterveiligheidsopgave als katalysator voor innovatie in het Eems-Dollardgebied
Jantsje van Loon-Steensma & Harry Schelfhout

Op Pad met … Silvan Puijman in Polder Breebaart
In polder Breebaart komt alles van ED2050 samen

Pionieren in een krachtenveld
Gemeente Delfzijl is trots op resultaat gebiedsontwikkeling waterfront
Hans Punter, Jornand Veldman & Arjen Bosch

Kansen voor de regionale economie
De maatschappelijk impact van het programma ED2050
Jouke van Dijk & Gerwin van de Meulen

Werken aan ecologie Eems-estuarium in perspectief
Leren van vijf jaar samenwerken in het programma ED2050
Wouter Iedema, Henk Smit & Jaap Siemons

Boek
Bescherming van Biodiversiteit, een weerbarstige uitdaging 
Rob Jongman

Boek
De toekomst van Nederland. De kunst van richting te veranderen.
Jos Dekker

Column
In het veld- de beren van Abruzzo
Theo van der Sluis

Beeld
Johan Meeus

2020-2

Redactioneel
Reflectieve landschapspraktijk

Natuurlijk kapitaal in besluitvorming
Martijn van der Heide, Kees Hendriks, Cor Graveland, Peter van Bodegom & Joop van Bodegraven

Windturbines in de wolken
Een ontwerpvisie voor grootse windparken in Schotland en Nederland
Marc van Grieken

Op pad met… Michaël van Buuren in de Doorwerthsche Waarden
Natuurinclusief Nederland anno 2120

Better Wetter maakt werk van klimaatadaptatie
Over toekomstbestendig waterbeheer en regionale aanpassingen in het Friese veenweidelandschap
Ivan Mettrop, Eddy Wymenga & Ernst Oosterveld

Uniek verschijnsel in de Groene Waterparel
Katteklei in de bodem leidt tot vegetaties van Oeverkruid-klasse in boerensloten
José van Diggelen, Yvon Verstijnen, Jan Roelofs & Fons Smolders

Boek
Het landschap bewaard
Kris van Koppen

WLO-nieuws

Column
In het veld – Langs de Rijnstrangen
Theo van der Sluis

Beeld
Johan Meeus

2020-1

Redactioneel
Multifunctioneel landschap

Voedselbossen: een landbouwsysteem met veel potentie
Dick van Dorp en Jan Stobbelaar

Hoe waarderen Nederlanders boerennatuur?
Hans Runhaar

De toekomst van voormalige brakwatervenen.
De abiotische effecten van verhoogde zoutconcentraties
Gijs van Dijk, Alfons Smolders, Ron van ‘t Veer, Roos Loeb, Leon Lamers, Jelmer Nijp, Sarian Kosten, Hein van Kleef, Casper Cusell & Piet-Jan Westendorp

Op pad met Henk Baas in IJdoorn
Gebrek aan samenwerking door landschapsdiciplines baart zorgen

Exoten: toelaten of niet?
Wouter van der Weijden & Wilfred Reinhold, Helias Udo de Haes & Wil Tamis

Klimaatuitdagingen voor Nederland
Wat kunnen we over landgebruik leren van het IPCC?
Rob Jongman & Theo van der Sluis

Column
In het veld – op zoek naar de bobak
Theo van der Sluis

WLO-nieuws

Beeldcolumn
Johan Meeus