vvm-logo-nieuw-150x150-medium.jpg

Landschap

Tijdschrift voor landschapsonderzoek

Jaargang 20 (2003)

Nummer 2003-5

Extra editie n.a.v. het symposium “The Young Landscape Ecologist” dat op 11 december ter ere van “Landschap 20 jaar jong” werd gehouden

Download Landschap 2003-5

Wilco Verberk
Hasse Goosen

Spatial aspects of tree-grass co-existence – Ruimtelijke aspecten van boom / gras coëxistentie
Thomas Groen

Landscape proto-typing: an integrative approach for the design and analysis of multifunctional agricultural landscapes – Landschaps-prototypering: een integrale benadering voor het ontwerpen enanalyseren van multifunctionele agrarische landschappen
André Jellema

Anne Hollander

Nummer 2003-4

Landbouw en het landelijk gebied – Milieubalans 2003
Annemarie van Wezel, Trudy Rood & Bart Wesselink
Download dit artikel

Rijke bossen op arme bodems – Alternatieve boomsoortenkeuze verhoogt soortenrijkdom ondergroei op verzuring gevoelige gronden
Patrick Hommel & Rein de Waal
Download dit artikel

FORUM: Zal en mag de landbouw uit Nederland verdwijnen?
Pieter Vereijken
Download dit artikel

FORUM: Hoefdieren op de Veluwe – De relatie tussen open plekken, soortsdiversiteit en begrazing
Geert Groot Bruinderink
Download dit artikel


Nummer 2003-3

Plaagregulatie door groenblauwe dooradering – Perspectieven in het agrarische landschap
Felix Bianchi
Download dit artikel

Realisatie van natuurdoelen als functie van de hydrologie
Han Runhaar, Wieger Wamelink, Stephan Hennekens & Hans Gehrels
Download dit artikel

Spirituele waarden van natuur – Een analyse van de ervaring van spiritualiteit in relatie tot bomen en bos
Alexandra van Trigt, Kris van Coppen & Heiner Schanz
Download dit artikel

FORUM: De rots in het weiland – Biodiversiteit, ecologie en natuurontwikkeling in de stad
Henny van der Windt, Teo Wams & Wim Wiersinga
Download dit artikel

NAWOORD: Graadmeters voor de natuur
Ben ten Brink, Arco van Strien & Rien Reijnen
Download dit artikel


Nummer 2003-2

Opportunities and constraints of downscaling in environmental research
Peter Burrough & Karin Pfeffer
Download dit artikel

Up-scaling, interpolation and extrapolation of biogeochemical and ecological processes
Martin Wassen & Jos Verhoeven
Download dit artikel

Handling scales when estimating Swedish nitrogen contribution from various sources to the Baltic Sea
Berit Arheimer
Download dit artikel

Nutrient fluxes at the river basin scale
Marcel de Wit
Download dit artikel

Assessing the ecological condition of wetlands at the catchment scale
Dennis Whigham, Donald Weller, Amy Deller Jacobs, Thomas Jordan & Mary Kentula
Download dit artikel

Scaling in territorial ecological networks
Ülo Mander, Mart Külvik & Robert Jongman
Download dit artikel


Nummer 2003-1

Recreatie en biodiversiteit in balans; een ruimtelijke benadering
Claire Vos, Paul Opdam & Rogier Pouwels
Download dit artikel

FORUM: Natuurwaardering terug van weggeweest
Aat Barendregt & Jeroen Dagevos
Download dit artikel

ORAKEL: Zijn wij Paaslanders?
Jan J. Boersema
Download dit artikel

FORUM: Robuuste verbindingen, nieuwe wegen naar natuurkwaliteit
Paul Opdam, Rien Reijnen & Claire Vos
Download dit artikel

REACTIE: Behoefte versus verplichting – Graadmeters voor de toestand van de natuur in Nederland
Jan Vermaat, Hasse Goosen & Alison Gilbert
Download dit artikel