vvm-logo-nieuw-150x150-medium.jpg

Landschap

Tijdschrift voor landschapsonderzoek

Jaargang 28 (2011)


Nummer 2011-4

Themanummer Natuurverkenning

Inhoudsopgave

Redactioneel
Kijkrichtingen in turbulente tijden
Download dit artikel

Kijkrichtingen van de Natuurverkenning
Rijk van Oostenbrugge
Download dit artikel

Natuurbeleid als strijdpunt
Veranderende politiek-maatschappelijke context en de Natuurverkenning
Bert de Wit, Keimpe Wieringa, Maarten Hajer
Download dit artikel

Strijd om natuurbeleid
Op zoek naar nieuwe verhalen, symbolen en coalities
Elisa de Lijster
Download dit artikel

Boeken

Scenario-ontwikkeling voor het natuurbeleid
Ed Dammers, Arjen van Hinsberg, Janneke Vader & Wim Wiersinga
Download dit artikel

Op pad met… Jan Baan in De Mortelen
Bleker trekt een gebied als de Veluwe door de wc
Download dit artikel

Modelgebruik in de Natuurverkenning 2010-2040
De uitdagingen van het natuurbeleid geschetst en doorgerekend
Arjen van Hinsberg, Willem van der Bilt, Bart de Knegt, Frans Sijtsma & Hans Leneman
Download dit artikel

Beleidsboodschappen Natuurverkenning 2010-2040
Petra van Egmond, Rijk van Oostenbrugge, Ed Dammers, Arjen van Hinsberg, Dick Melman, Janneke Vader en Wim Wiersinga
Download dit artikel

De Natuurverkenning en de rol van het PBL in beleidsprocessen
Bert de Wit & Maarten Hajer
Download dit artikel

Vereniging

In memoriam Harry van Oosterhout

Download het complete nummer


Nummer 2011-3

Inhoudsopgave

Redactioneel

De performatieve macht van mislukking
De moeizame implementatie van Natura 2000
Raoul Beunen, Martijn Duineveld & Kristof van Assche
Download dit artikel

Boeken

Wat zijn gebruikers bereid te betalen?
Uitbreiding mountainbikeroutes Utrechtse Heuvelrug
Rianne van Doorn, Rense Strikwerda, Linda van Os, Adriaan Prins, Hugo Hoofwijk, Josette Jacobs, Wim Heijman
Download dit artikel

Op pad met… Jac. Meter in de Utrechtse Waarden
Natuur en landschap hebben ondernemerschap nodig
Download dit artikel

Samenwerken voor natuur en landschap
Greet Overbeek & Bette Harms
Download dit artikel

Vereniging

Van u vraagt wij draaien naar kritisch tegengeluid
De relatie tussen landschapsecologie en beleid
Esther Turnhout, Henny van der Windt & Marlous Blankesteijn
Download dit artikel


Nummer 2011-2

Inhoudsopgave

Redactioneel: Verblekering en verschultzing

Kwantitatieve vegetatiewaardering beperkt houdbaar
Flip Witte, Taco Strasser & Rienk Slings
Download dit artikel

Boeken

Decentralisatie van natuurbeleid
Dr. J.N.M. Dekker
Download dit artikel

Op pad met… Marc Antrop in Drongen (B)
Het landschap krijgt pas betekenis door context
Download dit artikel

Duurzaam beheer volgens SBB
Janneke van Montfort, Piet Schipper, Matthijs Schouten & Bert Takman
Download dit artikel

WLO/Landschap is wel/niet de weg kwijt
Frank Saris & Jerry van Dijk
Download dit artikel

Vereniging

Vochtige ecosystemen kwetsbaar
Klimaateffecten in Nederland
Peter van Bodegom, Jana Verboom, Flip Witte, Claire Vos, Ruud Bartholomeus, Anouk Cormont, Willemien Geertsema & Marja van der Veen
Download dit artikel


Nummer 2011-1

Inhoudsopgave

Redactioneel

Europese indicator toont achteruitgang graslandvlinders
Chris van Swaay, Arco van Strien & Calijn Plate
Download dit artikel

Boeken

Van toetsing naar weging?
Duurzame gebiedsontwikkeling en natuurwetgeving
Fred Kistenkas
Download dit artikel

Vereniging

Op pad met… Jan van der Straaten in de Bommelerwaard
Als je het niet laat zien bestaat het niet
Download dit artikel

Landbouw en kleinschaligheid kunnen samengaan
René Verburg & Hans Leneman
Download dit artikel

Natuurbescherming in turbulente tijden
EHS, van succesformule naar blok aan het been
Jos Dekker
Download dit artikel

Vereniging