vvm-logo-nieuw-150x150-medium.jpg

Landschap

Tijdschrift voor landschapsonderzoek

Jaargang 27 (2010)


Nummer 2010-4

Inhoudsopgave

Redactioneel

Dat is natuur, in dit land
Landschapsbehoud, burgerverzet en strategische constructie van natuur
Martijn Duineveld & Raoul Beunen
Download dit artikel

Boeken

Ecosysteemdiensten: nieuw anker voor omgevingsbeleid?
Dick Melman, Martijn van der Heide, Leon Braat & Helias Udo de Haes
Download dit artikel

Op pad met… Willy Vanlook langs De Zwarte Beek
Download dit artikel

Vloek of zegen?
Herijking van het natuurbeleid
Keimpe Wieringa & Rijk van Oostenbrugge
Download dit artikel

Vereniging

Boeken

Monitoring van biodiversiteit
Behoefte aan meer dynamische graadmeters
Helias Udo de Haes, Wil Tamis, Geert de Snoo & Herbert Prins
Download dit artikel

Vereniging


Nummer 2010-3

Inhoudsopgave

Veenweiden: een authentiek landschap
Rob van Brouwershaven & Jan Pieter Lokker
Download dit artikel

Boeken

Behoud veenweiden door aangepast peilbeheer
Peter Jansen & Erik Querner
Download dit artikel

Toepassing van onderwaterdrains in veenweidegebieden
Effecten op maaivelddaling, broeikasgasemissies en het water
Jan van den Akker, Rob Hendriks, Idse Hoving & Matheijs Pleijter
Download dit artikel       Rectificatie bij dit artikel

Op pad met… Hanneke den Held bij de Nieuwkoopse Plassen
Download dit artikel

Kansen voor natuur veenweidegebied
Jos Verhoeven, Aat Barendregt & Bas van de Riet
Download dit artikel

Groene tinten in een Mondriaan
Naar een origineel, vitaal en duurzaam veenweidelandschap
Frank Stroeken & Wim Dijkman
Download dit artikel

Effecten van vernatting
Integrale afweging met een maatschappelijke kosten-batenanalyse
Ernst Bos & Theo Vogelzang
Download dit artikel

Gebruik van een interactieve kaarttafel bij participatieve planprocessen
Ron Janssen & Gustavo Arciniegas
Download dit artikel

Verder met het veen
Kennisvragen voor de toekomst
Cees Kwakernaak & Theo Vogelzang
Download dit artikel


Nummer 2010-2

Inhoudsopgave

Meten van broeikasgassen in het landschap
Arjan Hensen, Petra Kroon, Ko van Huissteden, Han Dolman, Elmar Veenendaal, Jan Duyzer, Jan Elbers, Christy van Beek & Julio Mosquera
Download dit artikel

Variabiliteit in ruimte en tijd ontrafeld
Broeikasgasemissies uit Nederlandse landschappen
Nynke Schulp, Cor Jacobs, Jan Duyzer, Christy van Beek, Fred Bosveld, Andre Dias, Wilma Jans, Arina Schrier-Uijl & Jan Vermaat
Download dit artikel

Op pad met… Tanja Klip-Martin in Langelo
Download dit artikel

Boeken

De broeikasgasbalans van het landschap
Dual constraint methode voor verificatie
Linda Nol, Rolf Neubert, Alex Vermeulen, Olaf Vellinga, Antoon Meesters, Lieselotte Tolk, Jos Olivier, Wouter Peters, Jan Peter Lesschen, Ronald Hutjes & Eddy Moors
Download dit artikel

Beïnvloeden van landgebonden broeikasgasemissies
Naar een klimaatneutrale(re) inrichting van het landelijke gebied
Petra Kroon, Arina Schrier-Uijl, Petra Stolk, Frits van Evert, Peter Kuikman, Arjan Hensen & Elmar Veenendaal
Download dit artikel

Toekomstbeeld broeikasgasbalans van het Nederlandse landschap
Eddy Moors, Ronald Hutjes, Han Dolman, Jan Vermaat, Peter Kuikman & Jerry van Dijk
Download dit artikel


Nummer 2010-1

Inhoudsopgave

Natuurbeelden in de hedendaagse literatuur
Autochtone en allochtone schrijvers met elkaar vergeleken
Marjolein Kloek, Matthijs Schouten & Bas Arts
Download dit artikel

Evaluatie botanisch graslandbeheer
Dick Melman, Rik Huiskes & Carla Grashof
Download dit artikel

Op pad met… Matthijs Schouten in het Dwingelderveld

Boeken

Van landbouw naar landschap
Dorien Pessers & Fred Kistenkas
Download dit artikel

Niet alle exoten zijn een aanwinst
Reactie op het artikel in Landschap 26/4: 161-169
Wouter van der Weijden
Download dit artikel

Gaat het echt beter met de natuur in Nederland?
Reactie op het artikel in Landschap 26/4: 161-169
Arco Van Strien, Leo Soldaat & Frank Saris
Download dit artikel

Boeken

Vereniging