vvm-logo-nieuw-150x150-medium.jpg

Landschap

Tijdschrift voor landschapsonderzoek

Jaargang 21 (2004)


Nummer 2004-4

Themanummer: Vlaams (gebiedsgericht) natuurbeleid

Introductie: Natuur in Vlaanderen
Geert de Blust
Download dit artikel

Het Vlaamse natuurbeleid – De institutionalisering van een beleidsveld
Dirk Bogaert & Pieter Leroy
Download dit artikel

Conflicten bij de uitvoering van gebiedsgericht natuurbeleid – Een interpretatiekader
Ilse Loots & Pieter Leroy
Download dit artikel

Het Vlaams Ecologisch Netwerk als natuurconflict – Verwarde beleidsvoering en georganiseerde hindermacht
Pieter Leroy & Dirk Bogaert
Download dit artikel

ORAKEL: In Europa – het Ecologische netwerk
Rob jongman

De uitvoering van natuurbeleid – Succes en falen in enkele casus van natuurbeleidsvoering
Trees Leroy & Ilse Loots
Download dit artikel

Vlaams gebiedsgericht natuurbeleid – Context en agenda voor beleid en onderzoek
Geert de Blust, Jaap Frouws, Pieter Leroy, Wouter van Reeth & Mariëlle van der Zouwen
Download dit artikel


Nummer 2004-3

Ruimtelijke multicriteria analyse in veenweidegebieden
Hasse Goosen, Ron Janssen, Mariken L. Verhoeven, Nancy Omzigt, & Jos T.A. Verhoeven
Download dit artikel

ORAKEL: Landschap – duurzame ruimtelijke ordening
Herman Eijsackers

Angst voor natuur – Een theoretische en empirische verkenning
Agnes van den Berg & Marlien ter Heijne
Download dit artikel

Beleving van natuurontwikkeling in de uiterwaarden
Arjen Buijs & Diederik van der Molen
Download dit artikel

Het stuifzandlandschap als natuurverschijnsel
Arjan Koomen, Gilbert Maas & Pim Jungerius
Download dit artikel


Nummer 2004-2

Natuuronderzoek in Vlaanderen – Kennis van natuur en voor beleid?
Mark Wiering, Pieter Leroy & Ann Crabbé
Download dit artikel

Veranderend bosgebruik en dagvlinders. Waarom verdwenen dagvlinders uit de bossen in Vlaanderen?
Dries Gorissen, Thomas Merckx, Bart Vercoutere & Dirk Maes
Download dit artikel

In Nederland is plaats voor een zich ontwikkelende landbouw
Dick Melman
Download dit artikel

Ruimte voor natuurcompensatie
Diana Prins, Nanny Gijsen & Paul Opdam
Download dit artikel


Nummer 2004-1

ORAKEL: Ooit worden de rivieren onze contramal
Wouter T. de Groot

FORUM: De grote rivieren: hoe natuurlijker, hoe veiliger
Frans Vera
Download dit artikel

Cyclische verjonging van uiterwaarden – Een hoogwater- en natuurbeheerstrategie gemodelleerd
Martin Baptist, Toine Smits, Harm Duel, Guda van der Lee, Gertjan Geerling, Ellis Penning & Jos van Alphen
Download dit artikel

Welke ruimte biedt ruimte voor de rivier aan de natuur?
Frans Klijn, Jos Karssemeijer & Sabine van Rooij
Download dit artikel

FORUM: Respect voor het landschap van het verleden
Jan Bervaes
Download dit artikel

Ruimte voor de Rivier als cultuurhistorie van de toekomst – Zoektocht naar de aard van een ontwerpopgave
Camiel van Drimmelen & Michael van Buuren
Download dit artikel