vvm-logo-nieuw-150x150-medium.jpg

Landschap

Tijdschrift voor landschapsonderzoek

Jaargang 32 (2015)

2015-4

Redactioneel
LANDSCHAP en Natura 2000

IJzerrijk drinkwaterslib en verschraling landbouwgronden
Proof of principle
Esther Lucassen, Wim Chardon, Edu Dorland, Milan van der Sluys, Moni Poelen & Afons Smolders

Het Nederlandse onderzoek naar Natura 2000
Rob Jongman, Raoul Beunen, Irene Bouwma & Jos Dekker
Download de aanvulling

Vereniging

Boek
Planken Wambuis, Wild en bijster land
Jos Dekker

Op pad met…René Houtwipper in de Zandpolder
Vogelwalhalla

Weinig verdriet bij afscheid rijkslandschapsbeleid
Joep Dirkx

Maatschappelijke initiatieven in het Markdal
Gebiedsontwikkeling en de energieke samenleving
Merlijn Hoftijzer & Joost de Jong

Metabolische bodemscan van ondergrondse relaties
Functionele biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en landschap
Christian Mulder, Anton Breure, Michiel Rutgers, Anton Schouten & Wilko Verwij

Column
Een hele grote puzzel
Raoul Beunen

2015-3

Themanummer kennisco-creatie in wetenschapswinkelprojecten

Redactioneel
Ongemakkelijke wetenschap

Kennis in actie voor het landschap
Inleiding tot het themanummer
Raoul Beunen, Jos Dekker, Martijn Du Ineveld, Roel During, Joke Luttink & Gerard Straver

Bewonersnatuur in Zundert
Co-creatie en contextualisering van landschapsecologische kennis
Derk Jan Stobbelaar & Hugo Hoofwijk

Kloosterburen geeft geen krimp
Kennis-machtrelaties en de rollen van onderzoekers
Albert Aalvanger & Raoul Beunen

Boek
Landmarks
Jos Dekker

Vereniging
Studiebijeenkomst Fitness Check Natuurrichtlijnen

Op pad met… Jolanda van Hasselt in Zundert
Er is een beweging in gang gezet

Waardestellend onderzoek Renkumse landgoederen
Roel During, Pat van der Jagt & Jeroen Kruit

Reactie van Pieter van der Kuil en Flip Witte.
Reactie van Roel During.
Tweede reactie van Pieter van der Kuil en Flip Witte.
Tweede reactie van Roel During.

Productieve functies van het landschapsontwerp
Martijn Duineveld, Bram ten Cate & Kristof Van Assche

Wetenschapswinkel stimuleert interactieve kennisontwikkeling
Henny van der Windt

Column
Co-creatie in het kwadraat
Raoul Beunen

2015-2

Redactioneel
Landschap en landschapsarchitectuur
Jos Dekker

Vliegfluxen van vogels gemodelleerd
Brandgans versus windmolen
Wim Heijligers, Roland van der Vliet & Carolien Wegstapel

Boek
KM2 – Venster op Dreischor
Jos Dekker

Vereniging

Vol inzetten op vergroening van de landbouw
Nieuw Agrarisch Natuurbeheer en GLB
Wim Dijkman

Op pad met… Simon Ruiter in Eilandspolder
Klompen, molens, tulpen en koeien in de wei

Maatschappelijk gedragen landschapsregeneratie
Lian Kasper, Flore Bijker, Paul Roncken & Harro Maat

Transdisciplinariteit en organisatie van het onderzoek
Johan Bouma

Biogeografische benadering Natura 2000-beheer
Gijs Steur

Column
Survival of the fittest
Raoul Beunen

2015-1

Redactioneel

Dunne regenwaterlenzen in zoute kwelgebieden
Perry de Louw, Gualbert Oude Essink, Sara Eeman, Esther van Baaren, Esther Vermue, Joost Delsman, Pieter Pauw, Bernhard Siemon, Jan Gunnink & Vincent Post

Sturen op netwerkkenmerken in natuur- en landschapsbeleid
Alwin Gerritsen, Dana Kamphorst, Irene Bouwma, Ingrid Coninx & Wim Nieuwenhuizen

Op pad met… Maurice Kruk in Haastrecht
Als mensen meer weten over het landschap dan verandert er iets

Sturen op ruimtelijke kwaliteit in Overijssel
Ontwikkelingsruimte versterkt natuur en landschap
Bart Beukema, Harry Stoffer & Mark van Veen

Boek

Openheid en dichtheden van weidevogels
Kwantificering van landschapskarakteristieken
Roland van der Vliet, Jerry van Dijk & Martin Wassen

Vereniging

Column
Nieuw! Nu verbeterde receptuur
Raoul Beunen