vvm-logo-nieuw-150x150-medium.jpg

Landschap

Tijdschrift voor landschapsonderzoek

Jaargang 35 (2018)

2018-4

Redactioneel
Landschap en landschapsarchitectuur

Naar een weerbaar en volhoudbaar laagveenlandschap
Peter de Ruyter

Boek
Erfgenamen van de aarde
Helias Udo de Haes en Wil Tamis

Broekbosontwikkeling op landbouwgronden
Heeft het toevoegen van drinkwaterslib en doelsoorten een meerwaarde?
Esther Lucassen, Emile Brouwer, Fons Smolders, Mark Bartels, Michael van Roosmalen & Jan Roelofs

Op Pad met Martin Schepers op de bandijk van de Nederrijn tussen Rijswijk (Gld) en Kesteren
Maatwerk maakt van de dijk een publieke ruimte

Communities van Natuurmonumenten
Een nieuwe manier om burgers te betrekken bij natuurbeheer
Derk Jan Stobbelaar & José Meijer

Boek
SHADES OF SUBLIME, a design for landscape experiences as an instrument in the making of meaning.
Matthijs Schouten

Beeldcolumn
Johan Meeus

WLO-nieuws

2018-3

Redactioneel
Klimaatakkoord en het Landschap

Recreatieve bezoekstromen in Overijssel
Een ruimtelijke verkenning met mobiele telefoondata
Mark van Veen & Jertske Kets-Bolkesteiijn

Boek
Flora Zeelandica
Rob Jongman

Landschap en gezondheid
Is de wetenschap klaar voor beleid over omgevingskwaliteit?
Paul Opdam

Op pad met Syvie Van Damme rond Cotthem (BE)
De landschapsarchitect als neutrale mediator

De waarde van natuurlijk kapitaal
Martijn van der Heide

Risico’s van exoten voor landschappen
Wouter van der Weijden & Wilfred Reinhold

WLO nieuws

Beeld
Johan Meeus

2018-2

Themanummer OBN-onderzoek laagveenlandschap

Redactioneel
Laagveenlandschap

OBN en het laagveenlandschap
Kees van Vliet & Leo Lamers

Mesotrofe verlanding en het behoud van trilvenen
Annemieke Kooijmans, Casper Cusell, Roos Loeb & José van Diggelen

WLO nieuws

Boek
Victor Westhoff
Jos Dekker

Waterkwaliteit en biodiversiteit in het laagveenlandschap
Leon Lamers, Jeroen Geurts, Marijn van Schie, Gijs van Dijk, Aat Barendregt, Ivan Mettrop, Laura Moria, Christian Fritz, Jan Roelofs, Alfons Smolders & Winnie Rip

Op pad met Martijn van Schie in het Nieuwkoopse Plassengebied
Succes en teleurstelling met trilveen
Jos Dekker & Johan Meeus

Roadmap voor herstel Weerribben-Wieden
Effecten laag-dynamisch water- en natuurbeheer
Casper Cusell, Bart de Haan, Geert Kooijmans, Gijs van Dijk, José van Diggelen & Annemieke Kooijman

Toekomstig onderzoek voor het laagveen- en zeekleilandschap
Kees van Vliet, Annemieke Kooijman & Edwin van Hooff

Late verlanding en vroege verzuring
Jos Verhoeven

Beeld
Johan Meeus

2018-1

Themanummer STOWA en waterbeheer

Redactioneel
Transdisciplinair onderzoek

STOWA: het kenniscentrum voor het regionale waterbeheer
Bas van der Wal, Michelle Talsma & Rob Ruijtenberg

Ecohydrologische systeemanalyse beekdalen
Wetenschappelijke grondslagen en toepassing van het handboek
Daan Besselink, Andé Jansen, Dolf Logemann & Bart Reeze

Waterwijzers Landbouw en Natuur
Kwantificering effecten waterbeheer en klimaat
Ruud Bartholomeus, Mirjam Hack-ten Broeke, Marius Heinen, Martin Mulder, Hans Kros, Rob Ruijtenberg, Han Runhaar & Flip Witte

Ecologische Sleutelfactoren
Handvatten voor aquatische systeemanalyses
Sebastiaan Schep & Steven Verbeek

Op Pad met Dirk-Siert Schoonman op de Empesche en Tondensche Heide
Goed bodembeheer is ook in het belang van het waterschap

WLO Nieuws

Boek
Ruimte voor de Rivier- veilig en mooi landschap
Johan Meeus

Sleutelfactor Context
Ecosysteemdiensten van watersystemen inzichtelijk gemaakt
Peter van Bodegom, Alexander van Oudenhoven, Katrien Van der Biest, Bert Pijpers, Maarten van ’t Zelfde & Bertien Besteman

Beekherstel door kleinschalige maatregelen
Ralf Verdonschot, Bart Brugmans, Maarten Veldhuis & Piet Verdonschot

Adaptief monitoren
Versterking kennisbasis en verfijning waterbeheer
Piet Verdonschot, Ralf Verdonschot, Gea van der Lee & Milo de Baat

Regioscan Zoetwatermaatregelen
Beperken watervraag landbouw door kleinschalige maatregelen
Joost Delsman, Stijn Reinhard, Tine te Winkel, Arnaut van Loon, Erwin van Boekel, Ruud Bartholomeus, Harry Massop, Martin Mulder, Nico Polman, Femke Schasfoort & Ad Jeuken

Beeld
Johan Meeus