vvm-logo-nieuw-150x150-medium.jpg

Landschap

Tijdschrift voor landschapsonderzoek

Jaargang 34 (2017)

2017-4

Themanummer Ruimtelijke kwaliteit en de provincies

Redactioneel
Ruimtelijke kwaliteit in de twaalf provincies

Omgevingskwaliteit als provinciale missie
Paul Roncken en Raoul Beunen

Ruimtelijke kwaliteit voor het Landschap
Overeenkomsten en verschillen in provinciaal instrumentarium
Marieke Berkers

Een ronde langs de provincies
Marieke Berkers

Op pad met Annette Harberink op Keizersrande
Stoffeerder van het landschap

Of? Waar? Hoe?
Rondetafelgesprek Ruimtelijke kwaliteit in de praktijk
Jandirk Hoekstra en Harm Veenenbos

De provincie als innovator
Mark van Veen, Harm Veenenbos & Paul Roncken

WLO nieuws

Boek
Recht voor de groene ruimte
Jos Dekker

Column
Deltaplan Biodiversiteit
Raoul Beunen

2017-3

Redactioneel
Landschapstriënnale 2017

Vegetatiedynamiek in droge duinen,
Modellering ecosysteemdiensten onder invloed van klimaat en stikstof
Flip Witte, Yuki Fujita, Ruud Bartholomeus, Bernard Raterman & Karin Rood

Sturende factoren in de ontwikkeling van rietmoeras
Esther Lucassen, Piet-Jan Westendorp, Evi Bohnen-Verbaarschot, Moni Poelen &Alfons Smolders

Op pad met Dirk Draulans bij Doel
Natuur mag geen ondergeschoven kindje zijn

De Index en de natuur van Nederland
Jos Dekker

Boek
Ecomodernisme. Het nieuwe denken over groen en groei.
Jos Dekker

Vereniging
WLO vernieuwt zich
Sander van opstal

Kansen voor meer natuurlijkheid in Natura 2000-gebieden
Rienk-Jan Bijlsma, André Jansen, John Janssen, Gilbert Maas, Marcel Pleijte, Piet Schipper & Hans Wondergem

Column
Plannenmakerij
Raoul Beunen

2017-2

Themanummer OBN-onderzoek droog zandlandschap

Redactioneel
Landbouwtransitie nodig

OBN en droog zandlandschap
Henk Siebel en Roland Bobbink

Na het zuur geen zoet?
Bodemverzuring in droog zandlandschap een blijvend probleem
Roland Bobbink, Huig Bergsma, Jan den Ouden & Maaike Weijte

Zuur voor de fauna
Soorten bos en hei missen essentiële voedingsstoffen
Arnold van den Burg & Joost Vogels

Op pad met Jap Smits op de Strabrechtse Heide
Verzuring tast de ‘Nachtwacht’ aan

Wat kunnen we doen, wat moeten we laten?
Herstel van het droog zandlandschap
Henk Siepel, An Cliquet, Corné Vreugdenhil & Rienk-Jan Bijlsma

Hoe nu verder met het droog zandlandschap?
Theo Verstrael, Henk Siebel en Ido Borkent

Grenzen natuurherstel in zicht
Externe review OBN onderzoek droog zandlandschap
Frank Berendse

Boek
Boeren in Peel en Kempen omstreeks 1800
Jos Dekker

Column
Kop in het zand
Raoul Beunen

Vereniging

2017-1

Redactioneel
Sense of Place

Kan houtoogst stikstofdepositie mitigeren?
Luc De Keersmaeker, Hannes Cosyns, Arno Thomaes & Kris Vandekerkhove

Achteroevers
Lessen uit de Koopmanspolder

Remco van Ek, Roel Doef, Karel Bruin-Baerts & Aafke van Nier

Op Pad met Alex Datema in Niekerk
Laatste kans agrarisch natuurbeheer

De verschillende dimensies van het landschap
Matthijs Schouten

Vereniging
Fitness check Vogel- en Habitatrichtlijn

Modellering voorkomen vleermuizen
Roland van der Vliet, Herman Limpens, Maikel Aragon van den Broeke, Herman Bouman & Wim Heijligers

Boek
De grutto
Jos Dekker

Column
Dweilen met de kraan open
Raoul Beunen

Vereniging