vvm-logo-nieuw-150x150-medium.jpg

Landschap

Tijdschrift voor landschapsonderzoek

Over Landschap

LANDSCHAP‚ tijdschrift voor landschapsonderzoek, biedt een platform voor wetenschappelijke publicaties over het landschap in brede zin: ecologisch, beleidsmatig, sociologisch, ontwerpgericht, etc.

Landschap is een uitgave van VVM, netwerk van milieuprofessionals. Voorheen werd het tijdschrift uitgegeven door de Werkgemeenschap voor Landschapsonderzoek (WLO). Sinds de fusie van WLO met de VVM op 1 januari 2022 geeft de VVM het blad uit.

LANDSCHAP verschijnt vier maal per jaar en biedt naast wetenschappelijke artikelen ruimte aan discussiebijdragen‚ reviews‚ mededelingen‚ de rubriek Op Pad, Column/Beeld en boekbesprekingen.

De wetenschappelijke artikelen worden peer reviewed en gepubliceerd in open access. Voor open access volgt LANDSCHAP de ´groene route´. Artikelen worden na publicatie in het tijdschrift na 6 maanden voor ieder toegankelijk op de website geplaatst. Artikelen in gesponsorde themanummers worden direct na publicatie op de website geplaatst. Auteurs wordt toegestaan hun artikel zonder embargo te plaatsen in een repository of op een ander publiek toegankelijk platform (Groen Kennisnet, Researchgate, e.d.). Auteursrichtlijnen vindt u hier en essayrichtlijnen vindt u hier. 

Landschap wordt gelezen door adviseurs, onderzoekers, beleidsmakers en beheerders op het gebied van landschapsecologie, natuur en milieu.

Bent u geïnteresseerd in het schrijven van een artikel voor Landschap? Lees dan eerst de auteursrichtlijnen en neem contact op met hoofdredacteur@landschap.nl