vvm-logo-nieuw-150x150-medium.jpg

Landschap

Tijdschrift voor landschapsonderzoek

Jaargang 31 (2014)

Nummer 2014-4

Redactioneel

Bodemverzuring en achteruitgang zomereik
Esther Lucassen, Leon van den Berg, Ralf Aben, Fons Smolders, Jan Roelofs & Roland Bobbink

Nederlandse biodiversiteit
Hoe belangrijk is het stedelijk gebied?
Joost Lahr, Dennis Lammertsma, Rienk-Jan Bijlsma, Eddy Weeda, Ralph Buij & Robbert Snep

Op pad met… Filip Boury in Flanders Fields
Er is meer dan de Eerste Wereldoorlog

Monitoring van marien-ecologische projecten
Pleidooi voor meer programmatisch en integraal denken en meten
Arjen Boon

Vereniging

Boek

Natuurbezoek en preventiegedrag ziekte van Lyme
Maaike van Putten, Marijn Poortvliet & Arnold van Vliet

Column
Raoul Beunen


Nummer 2014-3

Themanummer Kleinschalige innovaties groenblauwe ruimte
Inhoudsopgave

Redactioneel

Kleinschalige innovaties voor de groenblauwe ruimte
Arnold Bregt, Johan Bouma & Henk Wolfert

Immobiliseren fosfaat met ijzerslib
Natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden
Wim Chardon, Bert-Jan Groenenberg & Gerwin Koopmans

Boek

Zijn Mars- en maanbodem geschikt voor plantenteelt?
Wieger Wamelink, Joep Frissel, Wilfred Krijnen, Rinie Verwoert & Paul Goedhart

Radiotelemetrie om de mobiliteit van insecten te volgen
Joost Lahr & Ruud van Kats

Cool Water Tool
Cor Jacobs, Inge la Rivière & Hasse Goosen

Vereniging

Op Pad met… Ger Vos in de Amsterdamse haven
Ik heb geen behoefte aan onderzoek, maar aan kennis

Aquatische exoten vroeg detecteren via eDNA
Case study rivierkreeften
Arjen de Groot, Ivo Laros, Fabrice Ottburg & Ivo Roessink

Effecten microklimaat op teken
Manipulatie habitat kan risico op ziekte van Lyme verminderen
Nico van den Brink, Maris van der Baan, Joosje Paree, Marieke de Lange

Met een app de natuur beleven
Wies Vullings, Frank Berendse, Jappe Franke & Roeland Landegent

Zilte zuiverende moerassen in Nederland
Verkenning toepassingsmogelijkheden zouttolerante planten
Marieke de Lange & Maurice Paulissen

Neerschalen van ruimtelijke informatie
Perceelsinformatie uit kaarten voor postcodegebieden
Dick Brus, Thomas Orton, Dennis Walvoort, Arjan Aeijneveld, Oene Oenema & Martin Knotters

Juffer Juwelen
Sieraden gemaakt door kokerjuffers
Dorine Dekkers & Agata van Oosten-Siedlecka

Meerwaarde ongewervelde exoten voor Nederlandse wateren?
Ralf Verdonschot & Piet Verdonschot

Column
Miranda Reitsma


Nummer 2014-2

Redactioneel
Nieuwe natuurbescherming

Natuur inzetten voor duurzaamheid
Bijdrage aan de nieuwe natuurvisie
Paul Opdam, Claire Vos, Joke Luttik & Judith Westerink

Klimaatverandering en natuur
Ontwikkeling van een provinciaal adaptatieplan
Willemien Geertsma, Claire Vos, Wieger Wamelink, Hans Baveco & Janet Mol-Dijkstra

Vereniging

Op pad met… Jos Verhoeven op de Kromme Rade
Gedreven om kennis te leveren

Ecoducten: tussen noodzaak en nonsens
Joachim Mergeay

IPBES: garanties voor succes?
Theo van der Sluis & Esther Turnhout

Vennen herstellen gedeeltelijk van verzuring
Het gevaar van interne eutrofiëring
Herman van Dam & Adrienne Mertens

Boek

Column
Rob Jongman


Nummer 2014-1

Themanummer Markermeer/IJmeer

Redactioneel

Naar een Blauw Hart voor de Randstad
IJsbrand Zwart & Wouter Iedema

Vereniging

Waterkwaliteit en ecologische veranderingen in het Markermeer-IJmeer
Ruurd Noordhuis

Op pad met… Patrick Schilder op het Markermeer
Zonder fosfaat geen vis, geen vogel en geen visserman

Marker Wadden
Herstel van een onherstelbaar veranderd ecosysteem
Roel Posthoorn

Experimenteren in een waterproeftuin
Praktijkonderzoek naar natuurmaatregelen voor het Markermeer-IJmeer
Roel Knoben

Column
Guido van Woerkom

Klimaatbestendig waterlandschap in wording
Diederik van der Molen, Jos Dekker, Harm Duel, Ines van Hees & IJsbrand Zwart