vvm-logo-nieuw-150x150-medium.jpg

Landschap

Tijdschrift voor landschapsonderzoek

Jaargang 24 (2007)

Van de 24e jaargang van Landschap (2007) zijn slechts drie nummers verschenen. Dit zal worden gecompenseert in 2008, wanneer in het kader van het vijfde lustrum van Landschap speciale fietsroutes worden uitgebracht. Deze routes worden met de vier reguliere nummers van landschap meegezonden. Ook wordt er gewerkt aan een extra, vijfde nummer van Landschap in deze jaargang.


Nummer 2007-3

Nederlandse biodiversiteit – Hoe belangrijk is het agrarisch gebied?
Joost Lahr, Kees Booij, Dennis Lammertsma & Gerard Jagers op Akkerhuis
Download dit artikel

Toekomst voor de WLO – Integratie van natuurlijke en cultuurlijke landschapscomponent
Matthijs Schouten
Download dit artikel

Op pad met… Klaas van Egmond in Arkemheen-Eemland – Wij gaan kijken achter de Oeral
Barend Hazeleger & Jan Vermaat
Download dit artikel

Boeken
Europe’Living Landscapes
Monique Hootsmans

Landschapspatronen door zelforganisatie
Stefan Dekker, Johan van de Koppel & Max Rietkerk
Download dit artikel

LANDSCHAP in China
Barend Hazeleger

Landschap en natuur onder de nieuwe Wro
Fred Kistenkas
Download dit artikel

Ruimtelijk, interactief en transdisciplinair – Model voor integrale belangenafweging bij planvorming
Willemien Geertsema, Martijn van der Heide & Arianne de Blaeij
Download dit artikel


Nummer 2007-2

Nationaal Landschap de Noordelijke Friese Wouden
Derk Jan Stobbelaar & Florien Kuijper
Download dit artikel

Boeken

Op pad met… Jaap Dirkmaat in de gletsjerdalen bij Groesbeek – Alles is te koop met geld, ook een mooi landschap
Barend Hazeleger & Jan Vermaat
Download dit artikel

Dirk Sijmons over Nederland weer mooi – “Blij dat ik dit weer meemaak”
Barend Hazeleger
Download dit artikel

Orakel: Nieuwe wegen in het onderzoek aan levensgemeenschappen
Joop Schaminée

PROBE: een model voor vegetatiedoelen
Flip Witte, Martin de Haan & Michiel Hootsmans
Download dit artikel

Landbouw in Nationale Landschappen – Drager van het cultuurlandschap?
Joep Dirkx
Download dit artikel

Combinatie met waterbeheer bevordert natuurontwikkeling – Reactie op het artikel in Landschap 23/1: 39-49
Marjan van Herwijnen, Frans Oosterhuis & Hasse Goosen
Download dit artikel

Vereniging


Nummer 2007-1

Paraplu’s en vlaggenschepen – De surrogaatgroepenbenadering opnieuw beschouwd
Jan Vermaat
Download dit artikel

Orakel: De zwakte van de eenvoud: beleidsevaluatie in een complexe samenleving
Bas Arts

De politieke dimensie van Natura 2000 – Hoe wil NL het EU-beleid uitvoeren?
Raoul Beunen & Ronald van Ark
Download dit artikel

Boeken

Op pad met… Eckhart Kuijken in de Vlaamse Oostkustpolders – Natuurwaarden zo authentiek mogelijk doorgeven aan volgende generaties
Barend Hazeleger & Jan Vermaat
Download dit artikel

Effecten van klimaatverandering op de natuur – Verkenning van adaptiestrategieën
Claire Vos en Loek Kuiters
Download dit artikel

Landbouwmilieumaatregelen vergeleken – Engeland, Nederland, Niedersachsen en Vlaanderen
Marie-José Smits, Peter Driessen & Ronald van den Heerik
Download dit artikel

Boeken

Vereniging