vvm-logo-nieuw-150x150-medium.jpg

Landschap

Tijdschrift voor landschapsonderzoek

Jaargang 38 (2021)

2021-4

Redactioneel
Van WLO naar VVM

De operationalisering van het begrip ‘veerkracht’ voor het natuurbeleid
Anouk Cormont, Marcel Pleijte, Nico Polman, Peter Verweij, Rogier Pouwels, Petra van Egmond & Arjen van Hinsberg

De landbouw en het natuurnetwerk
Het wensdenken voorbij?
Alwin Gerritsen, Carmen Aalbers, Herman Agricola & Jaap van Os

Op pad met … Cécilia Gross over het Vlindereffect
Jos Dekker en Johan Meeus

Boek 
Landschapsbiografie van Westerwolde
Johan Meeus

Boek
De Veluwe, landschapsbiografie van Nederlands grootste natuurgebied
Mark van Veen

Blijham door de eeuwen heen
De ontginnings- en bewoningsgeschiedenis van het kerspel Blijham
Ruut Wegman & Marlies Sanders

De achteruitgang van plantensoorten in de Zuidplaspolder
Het belang van archivering en (her)gebruik van ‘oude’ data
José van Diggelen, Hanneke den Held, Fons Smolders & Rob Jongman

Nieuws
Vijftig jaar WLO: een terugblik in weemoed
Sander van Opstal

Forum
Rewilding is reculturing
Kris van Koppen

Column
In het veld- van Straatsburg naar de Elzas
Theo van der Sluis

Beeld
Johan Meeus

2021-3

Themanummer Beekdalvenen

Redactioneel
Beekdalvenen, te herstellen ecosysteem bij uitstek
Rob Jongman

Beekdalvenen in het laagland
Van biodiversiteitsparel naar CO2-fabriek
Rudy van Diggelen, Piet De Becker & Camiel Aggenbach

Kansen voor de ongewervelden van beekdalen bij integraal beekherstel
Ralf Verdonschot & Piet Verdonschot

De terugkeer van het verdwenen hout
Randvoorwaarden voor de ontwikkeling van elzenbroekbos in beekdalen
Fons Smolders, Han Runhaar, Roos Loeb & Esther Lucassen

Herstel van verdroogde beekdalvenen
Effecten van vernatting op biogeochemie en vegetatie
Willem-Jan Emsens, Rudy van Diggelen, Camiel Aggenbach & Fons Smolders

Op pad met … Anne van Kuijk langs de Dommel
Verbinding als kernkwaliteit van de Dommel

WLO-nieuws
WLO gaat samen met VVM
Nel Sangers

Herstel van beekdalvenen door vernatting
Effecten na 30 jaar vernatting van het Gasterensche Diep
Camiel Aggenbach, Arnaut van Loon, Jelmer Nijp, Rudy van Diggelen  & Iacopo Ferrario

De impact van vermest grondwater op kwelafhankelijke natuur
Modelstudie voor het Bunder en Elslooërbos
Rikje van de Weerd & Leo Spoormakers

Beekdallandschappen in beweging
De weg vooruit
Rudy van Diggelen & Piet Verdonschot

Boek
De ontdekking van de natuur
Wim de Haas

Forum
Natuurschoon als verbindend begrip
Kris van Koppen

Column
In het veld- De Manychki kalksteppen 
Theo van der Sluis

Beeld
Johan Meeus

2021-2

Redactioneel
De kracht van kennis in landschapstransities

De effecten van zonneparken op vegetatie
Onderzoek in dertien Nederlandse zonneparken naar vegetatie, bodem en microklimaat
Charlotte Knegt, Klaske van Wijngaarden, Pita Verweij & Merel Soons

Een natuurlijk verbond
Natuurlijk kapitaal als verbindend principe voor maatschappelijke uitdagingen
Patrick Bogaart, Lars Hein, Dirk-Jan van der Hoek, Rixt de Jong, Linda de Jongh, Bart de Knegt, Remon Koopman, Marjolein Lof, Ton de Nijs, Martina Paulin, Sjoerd Schenau & Joop van Bodegraven

Op pad met … Jan Janse bij windpark Zwartenbergseweg
Koppel wind- en zonneparken aan andere maatschappelijke opgaven

Aanpak van de stikstofproblematiek met zeoliet
De potentiële toepasbaarheid van zeoliet voor verschillende bodemtypes.
Jelmer van Doorn, Esther Lucassen, Mats Douma, Michael van Roosmalen, Jan Roelofs & Fons Smolders

Van sectoraliteit naar integraliteit
De relatie tussen het realiseren van natuurdoelen en omgevingsbeleid.
Fred Kistenkas, Bas Breman & Nienke Nuesink

WLO-Nieuws

WLO-Forum
Windenergie en de kloof naar de burger
Kris van Koppen

Boek
Het landschap van Noordoost-Twente
Kris van Koppen

Column
In het veld- Tragedy of the commons
Theo van der Sluis

Beeld
Johan Meeus

2021-1

Themanummer Natuurambities grote wateren

Redactioneel
Natuurambities voor de grote wateren

Natuurambitie en dynamiek grote wateren
Jeroen Veraart & Martin Baptist

Natuurambities voor de Waddenzee
Martin Baptist

Gezond bodemleven als sleutel voor een robuust Markermeer
Piet Verdonschot, Mariëlle van Riel & Ralf Verdonschot

Innovatieve governance voor Building with Nature
Lessen uit het Marker Wadden-project
Stéphanie IJff, Jeroen Veraart, Jannes Willems, Mike Duijn, Niels van den Berg & Marijn Stouten

Vissen binnen ecologische randvoorwaarden
Maatwerk voor een veranderend IJsselmeer en Markermeer
Joep de Leeuw, Nicola Tien, Tessa van der Hammen & Sarah Smith

Op pad met … Anne-Wil Maris in Willemstad
Geschiedenis wordt pas erfgoed als we het in het heden betekenis geven

Grevelingen: van zout meer naar gedempt getij
Ontwikkeling van macrobenthos en inschatting gevolgen van gedempt getij
Marijn Tangelder, Arno Nolte, Ingeborg Mulder, Jeroen Wijsman, John Janssen & Tom Ysebaert

Robuuste en klimaatbestendige riviernetwerken
Hotspots voor natuurontwikkeling langs de grote rivieren
Theo van der Sluis, Gilbert Maas, Eline van Elburg, Inez Woltjer & Bas Pedroli

Ecologie, rendement en samenhang
Bouwstenen voor onderzoek naar de grote wateren
Jeroen Veraart, Martin Baptist, Marijn Tangelder, Piet Verdonschot & Bas Pedroli

Boek
Het landschap, de mensen
Jos Dekker

WLO- Forum
Afscheid van het boerenlandschap? 
Kris van Koppen

Column
In het veld- Langs de Sava-rivier naar Sarajevo
Theo van der Sluis

Beeld
Johan Meeus