vvm-logo-nieuw-150x150-medium.jpg

Landschap

Tijdschrift voor landschapsonderzoek

Jaargang 29 (2012)

2012-4

Redactioneel
Wisseling van de wacht

Beleid kerngebieden weidevogels vergt keuzen
Dick Melman, Henk Sierdsema, Wolf Teunissen, Eddy Wymenga, Leo Bruinzeel & Alex Schotman

Vereniging

De erfenis van Bleker
Jos Dekker

Boeken

Op pad met… Jerry van Dijk in de Horstermeerpolder
Meekrijgen mensen net zo belangrijk als ecologische kennis

Multifunctionele landbouw heeft potentie voor zelfsturend natuurbeleid
Alwin Gerritsen & Wim Nieuwenhuizen

Vereniging

Gecombineerde atmosferische depositie en klimaatverandering
Mogelijke effecten op laagveenmoerassen
Jerry van Dijk, Bjorn Robroek, Ignacy Kardel & Martin Wassen

Column
Paul Roncken

2012-3

Themanummer Kustduinen

Redactioneel
Jongleren

Droge duinvegetatie zeer zuinig met water
Flip Witte, Ruud Bartholomeus, Bernard Voortman, Harrie van der Hagen & Sjoerd van der Zee

Duinen en waterwinning: functionele natuur met toekomst
Hein de Jonge, Luc Geelen & Peter Spierenburg

Op pad met… Piet Veel in Nationaal Park Zuid-Kennemerland
Puur-Wisent-Natuur
Jos Dekker & Barend Hezeleger

Boeken

Is zandaanvoer door de zeereep de sleutel tot succes?
Duinmobiliteit
Bas Arens, Luc Geelen, Harrie van der Hagen & Rienk Slings

Nieuwe partij voor duurzaam duinbeheer?
De recreatieonderondernemer
Bart van Engeldorp Gastelaars & Marieke Kuipers

Stikstof depositie in de duinen: alles in beeld?
Annemieke Kooijman, Harrie van der Hagen & Erik Noordijk

2012-2

Redactioneel
Vertaalslag

Natuurcompensatie: slim beleid begint op tijd
Mirjam Broekmeyer, Rob Bugter & Astrid van Teeffelen

Alle natuur is beleefbare natuur
Kris van Koppen

Op pad met… Ignace Schops op de Mechelse heide
Mensen terug met de natuur verbinden

Boeken

Verrommeling op de Veluwe?
Wim Heijman, Hugo Hoofwijk & Martijn van der Heide

Vereniging

Gaat het goed met het natuur- en milieubeleid in Nederland?
Jan van der Straaten

Column
Kleine mannetjes in korte broekjes
Martijn Duineveld

2012-1

Redactioneel
Successen vieren

Leren van conflicten groen en groei
Gaasterland, de Gelderse Vallei en Noordwest Overijssel
Froukje Boonstra, Wiebren Kuindersma & Katrien Termeer

Kabinet bespoedigt achteruitgang natuur
Sander Koopman

Boeken

Op pad met… Arno Willems bij Langbroek
Die bezuinigingen zijn een sluipmoordenaar

Wordt er nog kritisch gedebatteerd?
Analyse van acht jaargangen LANDSCHAP
Jan Vermaat

Nevengeulen: lessen uit de praktijk
Margriet Schoor, Marianne Greijdanus, Gertjan Geerling & Leon van Kouwen

Nieuwe kennis voor een nieuw natuurbeleid
Jos Dekker, Bram ten Cate, Jerry van Dijk, Joep Dirkx, Petra van Egmond & Rijk van Oostenbrugge