vvm-logo-nieuw-150x150-medium.jpg

Landschap

Tijdschrift voor landschapsonderzoek

Jaargang 33 (2016)

2016-4

Redactioneel
Landschap in transitie

Het natuurlijke patroon van beken
Slingerend of meanderend?
Bart Makaske, Eveline van der Deijl & Maarten Kleinhans

Het Betwiste Land
Verslag van het congres
Jos Dekker, Niek Hazendonk & Sander van Opstal

Boek
Agrarisch natuurbeheer in Nederland
Rob Jongman

Op Pad met Peter Glas bij de Dommel
52% van totale energiebehoefte uit eigen rioolslib

Het belang van open landschap voor vogels
Roland van der Vliet, Jerry van Dijk & Martin Wassen

Boek
Wilde apen
Raoul Beunen

Imperfecte participatie in natuurbeheer
Judith Santegoets & Derk Jan Stobbelaar

Column
De rapportenfabriek
Raoul Beunen

2016-3

Redactioneel
Nieuw nationaal landschapselan

Betekenis groene burgerinitiatieven voor natuurbeheer
Arjen Buijs, Thomas Mattijssen & Birgit Elands

Vooroeversuppleties in de Oosterschelde
Meerwaarde voor ecologie, economie en waterveiligheid
Jeroen Veraart, Saskia Werners, Marijn Tangelder, Annemarie Groot, Mark de Bel & Jan Mulder

Op Pad met Hans Van Dyck langs de Kleine Nete
What you see is not what they get

Vereniging
Nel Sangers nieuwe WLO-voorzitter
Sander van Opstal

Boek
Living Planet Report, Natuur in Nederland
Mark van Veen

Kan het nieuwe natuurbeleid tegen een stootje?
Botsproeven in het Natuur Netwerk Nederland
Jaap van Os, Raymond Schrijver & Mirjam Broekmeyer

Ompolderen in de Zuidwestelijke Delta
Adriaan de Kraker

Vereniging
Pensionering Ab Grootjans
Martin Wassen & Jerry van Dijk

Windturbines versus landschap
Jos Dekker & Titia van Leeuwen

Column
Verpretparkisering
Raoul Beunen

2016-2

Themanummer OBN-onderzoek nat zandlandschap

Redactioneel
Grote verhalen en kleine acties

OBN en het nat zandlandschap
André Jansen, Matthijs Schouten, Loekie van Tweel-Groot & Wim Wiersinga

Sleutels tot herstel van hoogveen
Juul Limpens, Gert-Jan van Duinen , André Jansen, Matthijs Schouten & Hilde Tomassen

Sturende factoren herstel vennen in een veranderende omgeving
Emiel Brouwer, Hein van Kleef, Herman van Dam & Jan Roelofs

Op Pad met Hans Joosten in de Deurnsche Peel
Strijd om het veen

Kansen voor biodiversiteit in vochtige dekzandbossen
Rob van der Burg, Emiel Brouwer, Gert-Jan van Duinen & André Jansen

Herstel kwaliteit van natte heide in het zandlandschap
Michiel Wallis de Vries, Roland Bobbink, André Jansen & Joost Vogels

Vereniging
Het Betwiste Land

Boek
Paludiculture
Bas van de Riet

Nat zandlandschap van de 21e eeuw
Kennisagenda
Matthijs Schouten, André Jansen & Loekie van Tweel-Groot

Zo veel rijker dan bureaustudies
Review OBN- onderzoek nat zandlandschap
Geert De Blust

2016-1

Themanummer NWO-programma Biodiversiteit werkt

Redactioneel
Onderzoek voor biodiversiteit

Biodiversiteit werkt

Biodiversiteit werkt
Joop Schaminée, Jos Dekker, Jerry van Dijk, Edu Dorland, Mirjam van het Groenewoud-Groot & Bart van Tooren

Bodem

Natuurherstel door grondtransplantatie
Jasper Wubs, Wim van der Putten, Machiel Bosch & Martijn Bezemer

Gevoeligheid grasland voor bodemvochtextremen
Respons-effect van planten en macrodetrivoren
Astra Ooms, Hans Cornelissen, Jacintha Ellers & Matty Berg

N:P-ratio en diversiteit in soortenrijke graslanden
Ineke Roeling, Jerry van Dijk, Maarten Eppinga, Yuki Fujita & Martin Wassen

Aandacht voor de regenworm
Mirjam Pulleman, Joana Frazão, Jack Faber, Ron de Goede, Jeroen Groot & Lijbert Brussaard

Organische mestkwaliteit beïnvloedt bodemmicroben en bodemfuncties
Amber Heijboer, Hein ten Berge, Peter de Ruiter, George Kowalchuk, Helene Jørgensen & Jaap Bloem

Op pad met Bart van Tooren rond het Naardermeer
Onderzoek is voor ons van levensbelang

Functionele biodiversiteit

Meer bloemen, meer bijen in agrarische landschappen?
Tibor Bukovinszky, Koos Biesmeijer, Felix Wäckers, Herbert Prins & David Kleijn

Landschapscompletering voor een betere plaagbeheersing
Paul van Rijn

Milieufactoren en beschikbaarheid nectar en stuifmeel in graslanden
Wim Ozinga, Rob Geerts, Stephan Hennekens & Joop Schaminée

De NWO-procedure is gevolgd
Rob Wolters

Weersinvloeden op vogels doorgerekend met populatiemodellen
Caspar Hallmann, Hans de Kroon, Ruud Foppen, Henk van der Jeugd & Eelke Jongejans

Ecosysteemdiensten

Regionaal beheer aquatische soortendiversiteit
Sven Teurlincx, John van Gemeren & Steven Declerck

Effecten en beheer uitheemse waterplanten in Nederlandse wateren
Bart Grutters, Elisabeth Bakker & Wilco Verberk

Kennisontwikkeling samen met stakeholders
Ecosysteemdiensten in agrolandschappen
Willemien Geertsema, Felix Bianchi, Mirjam Pulleman, Paul van Rijn, Walter Rossing, Joop Schaminée & Wopke van der Werf

Greenmapper: online verbonden met favoriete natuur
Rixt Bijker, Peter van Kampen, Frans Sijtsma & Bert van der Moolen

Alternatieve financieringsmechanismen voor natuurbeheer
Jetske Bouma, Dominic Hauck, Mark Koetse, Erik Ansink & Daan van Soest

Eten uit het wild
Catharina Schulp & Peter Verburg