vvm-logo-nieuw-150x150-medium.jpg

Landschap

Tijdschrift voor landschapsonderzoek

Jaargang 22 (2005)


Nummer 2005-4

Het beperkte succes van laagveenrestauratie
Boudewijn Beltman, Tom van den Broek & Philippine Vergeer

Vereniging: WLO studiedag halverwege de EHS
Download dit artikel

Orakel: Kwaliteiten te over
Peter Driessen

Op pad met… Riek Bakker in de haven van Rotterdam – “Mevrouw Dekker, u heeft beet”
Barend Hazeleger & Jan Vermaat

Herstel van duinmobiliteit – Naar een nieuw duurzaam beheer?
Bas Arens, Luc Geelen, Rienk Slings & Hans Wondergem

Boeken
Van Droge Kennis naar Natte Natuur, de interactie tussen natuurwetenschap en beleid over verdroging

Herstel dal Renkumse beek – Analyse besluitvormingsproces
Jan Vreke & Madeleine van Mansfeld


Nummer 2005-3

Op pad met… Adriaan Geuze in Kockengen – Nederland loopt met bescherming achterop
Barend Hazeleger, Monique Hootsmans

FORUM: Nota Ruimte maakt gebiedsontwikkeling met kwaliteit mogelijk
Reactie op net artikel in Landschap 22/2: 82-91
Bart Lennaert Vink

De dynamiek ontleed in tijd en ruimte – Model voorspelt de ontwikkelingen in het Grensmaasgebied
Kris Van Looy, Alexander Van Braeckel & Geert De Blust

Orakel: Agrarisch natuurbeheer: altijd en overal
Geert de Snoo

Boeken
Nieuwe natuur met oude grondwaterstanden

Reconstructie van historische grondwaterregimes voor de planning van natte natuur
Peter Jansen, Martin Knotters & Folkert de Vries
Download dit artikel

Een park dat geen park mag heten – De Drentsche Aa in beleidshistorisch perspectief
Frans Padt & Pieter Leroy

Nummer 2005-2

Ecologische graadmeters: bruikbaarheid in context
Esther Turnhout

ORAKEL: De macht van de grootte
Jan Hendriks

Pakt de Nota Ruimte de verrommeling aan? – Ontwikkelingsplanologie en landschappelijke waarden
Hans Farjon

Biodiversiteit in agrarisch gebied – Behoud en herstel door sturing in groenblauwe dooradering
Carla Grashof-Bokdam & Henk Meeuwsen

Heeft agrobiodiversiteit toekomst? – Beleidsontwikkeling en percepties
Mariëtte van Amstel, Arnoud Smit & Peter Driessen

FORUM: Angst voor natuur?
Reactie op het artikel in Landschap 21-3: 137 – 145
Bram Mabelis


Nummer 2005-1

De ruimtelijke kwaliteit en de waarden – Bepaling van begrippen en toepassing in de Nota Ruimte

De bezweringsformule voorbij – Ruimtelijke kwaliteit ontrafeld met een analysematrix
Joke Luttik

Van decreet naar zoekproces – Het benoemen van ruimtelijke kwaliteit op lokale schaal
John Weebers & Peter Dauvellier

Practicum ruimtelijke kwaliteit – Kennis, keuzes en benoeming in een Zwolse stadsrand
André Jansen, Rienko Baarslag & Hans de Graaf

Ruimtelijke kwaliteit: sturende kracht op de rivier
Rudi van Venetië
Download dit artikel

Beleidsondersteunende methoden voor het benoemen van ruimtelijke kwaliteit
Hasse Goosen & Jan Vermaat

U vraagt en wij draaien – Ruimtelijk optimaal verdelen van kwaliteitswensen
Paul Schot, Willem Loonen & Kees Vink