vvm-logo-nieuw-150x150-medium.jpg

Landschap

Tijdschrift voor landschapsonderzoek

Jaargang 25 (2008)


Nummer 2008-4

Inhoudsopgave

Alles goed als het maar niet holistisch is?
Bas Pedroli
Download dit artikel

Gezocht: andere methoden en nieuwe partners, Landschapsecologie en WLO
Geert De Blust, Jerry van Dijk, Frans Beekman, Annet Kempenaar, Paul Opdam, Bas Pedroli, Matthijs Schouten, Esther Turnhout, Geert Vinke, Mariëlle van der Zouwen
Download dit artikel

De antwoorden zijn bekend, nu de vragen nog
Klaas van Egmond
Download dit artikel

Waar blijven de provincies? Visievorming over landschapsontwikkeling
Stefan Dekker, Harm Duel, Klaas van Egmond, Diederik van der Molen, Arnoud Smit, Flip Witte, Martin Wassen
Download dit artikel

Historisch perspectief als recept
Hans Renes
Download dit artikel

Zorg voor landschap vereist historisch perspectief
Aat Barendregt, Jos Dekker, Joep Dirkx, Barend Hazeleger, Hans Renes, Marcel van Ool, Jan Vermaat, Machteld Versnel-Schmitz
Download dit artikel

Op Pad met. . . Patrick Meire in de Hedwige polder, Natuurherstel op ecosysteemdiensten baseren
Geert De Blust & Barend Hazeleger
Download dit artikel

Boeken

Struinen door oude en jonge duinen. Unieke landschapsgradiënt in de Amsterdamse Waterleidingduinen
Mark van Til, Joop Mourik, Antje Ehrenburg & Luc Geelen
Download dit artikel

Geen canon van het Nederlandse landschap
Jos Dekker & Aat Barendregt
Download dit artikel


Nummer 2008-3

Inhoudsopgave

Themanummer Biodiversiteit

Biodiversiteit in natuurreservaten
Roland Bobbink
Download dit artikel

Moeizaam heideherstel ontrafeld
Leon van den Berg & Edu Dorland
Download dit artikel

Interactie tussen boven en ondergrondse organismen
Jasper van Ruijven & Gerlinde de Deyn
Download dit artikel

Het effect van agrarisch natuurbeheer
David Kleijn
Download dit artikel

Biodiversiteit in het landelijk gebied
Eddy van der Meijden, Jan van Groenendael & Peter Klinkhamer
Download dit artikel

Het belang van biodiversiteit voor bestuiving
Frank Hoffmann & Manja Kwak
Download dit artikel

Dispersie in gefragmenteerde landschappen
Wim Ozinga
Download dit artikel

Exoten: verrijking voor Nederlandse biodiversiteit
Wil Tamis
Download dit artikel

Op pad met… Kees Plug in de Hoeksche Waard
Barend Hazeleger & Jan Vermaat
Download dit artikel

In memoriam Hans Esselink
Aat Barendregt
Download dit artikel

Biodiversiteit in de landbouw
Lijbert Brussaard
Download dit artikel

Diversiteit bodemorganismen onderdrukt ziekten
Paolina Garbeva
Download dit artikel

Plaagonderdrukking in mengteelten
Tibor Bukovinszky
Download dit artikel

Maatschappelijke aspecten van biodiversiteit
Pieter Glasbergen & Jeroen van den Bergh
Download dit artikel

Ruimtelijke gevolgen van beprijzen milieueffecten
Florian Eppink
Download dit artikel

Meer biodiversiteit bij ruimtelijke sturing
Rolf Groeneveld
Download dit artikel

Biodiversiteit in het winkelschap
Mariëtte van Amstel
Download dit artikel

Integrerend en ontwerpend onderzoek nodig
Paul Opdam & Wim Heijman
Download dit artikel

Biodiversiteit nu en in de toekomst
Jan Bakker, Harm Duel, Annemieke van der Kooij & Mariëlle van der Zouwen
Download dit artikel


Nummer 2008-2

Inhoudsopgave

Zachte waarden, harde cijfers? Evaluatie van de effecten van natuurbeleving bij kinderen
Geertemarie de Gelder en Kris van Koppen
Download dit artikel

Boeken
Het laatste kind in het bos – Hoe we onze kinderen weer in contact brengen met de natuur
Jana Verboom

Op pad met…Co Verdaas in Park Lingezegen
Barend Hazeleger en Jan Vermaat
Download dit artikel

Noorderpark: Tweestromenland. Achtergronden bij de Landschap wandeling.
Boudewijn Beltman
Download dit artikel

Pleidooi voor meer afdwingbaarheid. Landschaps- en natuurbeleid.
Fred Kistenkas
Download dit artikel

Boeken
Natuurrapport 2007. Toestand van de natuur in Vlaanderen
Kees Musters

Waarom burgers verschillend bijdragen aan Landschap.
Greet Overbeek
Download dit artikel


Nummer 2008-1

Inhoudsopgave

Vernatting in het westelijk veenweidegebied
Jerry van Dijk
Download dit artikel

Rectificatie: figuur 4 van de bijdrage van Van Dijk is niet goed afgedrukt. De pdf op deze website bevat de correcte figuur.

Op pad met… Ab Grootjans langs de Drentse Aa – Op verdroogd veen is nog van alles mogelijk
Barend Hazeleger & Jan Vermaat
Download dit artikel

Kanalen, wit land en basisch laagveen – De unieke ingrediënten van de Kempen
Geert de Blust & Dirk Boeye
Download dit artikel

Lommel Kolonie
Barend Hazeleger & Jan van der Straaten
Download dit artikel

Stadse fratsen
Jurjen Keessen
Download dit artikel

Patronen geven niet perse uitsluitsel over onderliggend mechanisme – Reactie op het artikel in Landschap 24/3: 127-134
Jan Vermaat & André Roos
Download dit artikel

De eenvoudigste verklaring is het elegantst – Weerwoord Rietkerk et al.
Max Rietkerk, Stefan C. Dekker & Johan van de Koppel
Download dit artikel

Boeken
Biological Globalisation
Kees Musters


Landschap 25 jaar

Ter ere van het verschijnen van de vijfentwintigste jaargang van Landschap tracteert de redactie haar lezers ieder nummer op een fiets- of wandelroute. De route voert door een landschap dat in een eerdere jaatgang van het tijdschrift Landschap is beschreven.

De eerste route voert door de Belgische Kempen. U kunt hieronder zowel de route (inclusief beschijving) als de bijbehorende artikelen (uit 1990, 1996 en 2008) downloaden.

Fietsroute Belgische Kempen

Landschap 7-1 (1990)
De Belgische Kempen – Mineralenrijke kanalen door een voedselarm gebied
D. Boeye et al
Download dit artikel

Landschap 13-3 (1996)
Gebiedsvreemd oppervlaktewater en kwel – Het Buitengoor te Mol (België)
D. Boeye et al
Download dit artikel

Landschap 25-1 (2008)
Kanalen, wit land en basisch laagveen – De unieke ingrediënten van de Kempen
G. de Blust et al
Download dit artikel

De tweede route voert door het Noorderpark in Utrecht. De wandeling of fietstocht is 12 km lang en begint bij de parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de Kanaaldijk langs het Tienhovenskanaal.

Wandelroute Noorderpark Utrecht

De derde route voert door de Amsterdamse Waterleidingduinen. De wandeling is ca. 7,5 kilometer lang. Deze route verscheen tijdens de uitreiking van Landschap 2008 nummer 4.

Wandelroute Amsterdamse Waterleidingduinen