vvm-logo-nieuw-150x150-medium.jpg

Landschap

Tijdschrift voor landschapsonderzoek

Jaargang 36 (2019)

2019-4

Themanummer Klimaatopgave, energietransitie en landschap

Redactioneel
Transities en landschap

Klimaatopgave, energietransitie en landschap
Jos Dekker, Marc Londo & Gert Jan Kramer

Ruimtelijke opgaven door klimaatbeleid
Een verkenning van de implicaties van het Klimaatakkoord
Marc Londo & Gert Jan Kramer

Landschap als ruimte, regisseur en actor
Jos Dekker & Rob Jongman

MeerWaarde met Duurzame Energieopwek
Kansen en noodzakelijke veranderingen voor meervoudig ruimtegebruik bij hernieuwbare energieopwekking
Pim Kupers, Pieter Schengenga, Taco Kuijers & Boris Hocks

Nieuwe energielandschappen
Zeewaterbatterijen en mosselplatforms in het Zeeuwse estuarium
Johan Meeus

Veenweidegebieden in transitie
Gert Jan van den Born, Arjen van Hinsberg & Frank van Dam

Drie transities in de Nederlandse Noordzee
Uitdagingen voor een duurzame toekomst
Han Lindeboom & Tinka Murk

Zonneparken
Kansen voor biodiversiteit en andere landschapsfuncties?
Friso van der Zee, Jaap Bloem, Paul Galama, Luuk Gollenbeek, Jaap van Os, Alex Schotman & Sjerp de Vries

‘Practices in transition’
De bijdrage van Nederlandse en Franse landschapsarchitecten aan de energietransitie vergeleken
Roberta Pistoni & Sven Stremke

Op Pad met Dirk Sijmons in de Noordoostpolder
Elke windmolen is een monument voor het nieuwe tijdperk, dat niet alleen gevierd wordt maar ook gevreesd

WLO-nieuws

Column
In het veld – Karstverschijnselen op de Kornati-archipel
Theo van der Sluis

In Memoriam: Prof. ir. M. J. Vroom

Beeld
Johan Meeus

2019-3

Redactioneel
Wetenschap en publiek debat

De toekomst van ons veenweidelandschap
Over vernatten, opstoppen en veenmosteelt
Alfons Smolders, Bas van de riet, José van Diggelen, Gijs van Dijk, Jeroen Geurts & Leon Lamers

Onderwaterdrainage in veenweidegebieden
Is dat wel zo’n goed idee?
Ab Grootjans, Ella de Hullu & Jan Sevink

Op pad met…Hilde Niezen in Haastrecht
“Wat we nu doen is totaal niet circulair, want we zakken gewoon naar beneden”

Natuurbeheer, ecologie en onzekerheid
Een analyse van het mosselvisserijconflict in de Waddenzee
Judith Floor & Kris van Koppen

Natuurbescherming in Nederland; tijd voor een nieuwe praktijk?
Joep Dirkx, Bas Breman, Petra van Egmond, Arjen van Hinsberg & Rogier Pauwels

IPBES: van ‘assessment’ naar actie
Theo van der Sluis & Esther Turnhout

Column
In het veld – vennen en venen in Drenthe…
Theo van der Sluis

Boek
The Netherlands and the Dutch, a physical and human geography
Rob Jongman

Beeld
Johan Meeus

2019-2

Themanummer Ecologische riviernetwerken

Redactioneel
Ecologische riviernetwerken
Rob Jongman & Geert de Blust

Rivieren als ecologische netwerken
Rob Jongman & Geert De Blust

Herstel van longitudinale connectiviteit in stroomgebieden
Samenwerking met  vrije vismigratie als leidraad
Johan Coeck, Peter Paul Schollema, Koen Martens & Niels Brevé

De haarvaten van het ecologisch riviernetwerk
Consequenties van fragmentatie en het belang van landbruggen en oeverzones
Tom Buijse, Ralf Verdonschot, Peter van Puijenbroek & Piet Verdonschot

Ruimte voor de grote rivieren en ecologische herstelprogramma’s
Hoe staat het er twintig laar later voor?
Kris van Looy, Wendy Liefveld, Gijs Kurstjens & Jasper Hugtenburg

Op Pad… met Gerard Litjens in Munnikenland
Waaluiterwaarden dreigen te verdrogen

Poorten naar de zee: open, toe en op een kier
Voorzichtige revalidatie voor onze estuaria?
Erika Van den Bergh & Dick de Jong

Klimaatadaptatie in het rivierengebied
Een geo-ecologisch perspectief
Frans Klijn, Nathalie Asselman, Mark Hegnauer, Erik Mosselman & Frederiek Sperna Weiland

Co-creatieve rivierlandschappen
Toine Smits, Menno Straatman & Jan Fliervoet

Boek
Ons wilde oosten 2.0
Rob Jongman

Column
In het veld – Dobberen op de Pechora-rivier
Theo van der Sluis

WLO-nieuws

Beeldcolumn
Johan Meeus

2019-1

Redactioneel
Markante punten in het energielandschap

Het online debat over de Oostvaardersplassen
De invloed van sociale media op natuurbeheer
Thomas Matthijssen, Bas Breman & Tim Stevens

Revitalisering van het landschap
Jos Dekker

Boek
European Landscapes in Transition; Implications for Policy and Practice
Johan Meeus

Heideherstel met vulkamin
Een beter alternatief voor dolocal?
Esther Lucassen, Michael van Roosmalen & Jan Roelofs

Op Pad met Rob Wolfs in uiterwaardenpark Meinerswijk
Wandelen ontsluit het landschap

Boek
Geïntegreerd natuur- en landschapsbeheer. Succesfactoren voor het ontwikkelen van natuur en landschap
Theo van der Sluis

Groene metropool
Het recht van stedelingen op groen landschap
An van Veen

Boek
De Tapuit
Raoul Beunen

Column
In het veld – Leven op de vulkaan…
Theo van der Sluis

WLO-nieuws

Beeldcolumn
Johan Meeus