Op 16 en 30 september en 28 oktober (middagprogramma) wordt de eerste serie bijeenkomsten voor de Academie voor Landschap georganiseerd. Het thema is het verdwijnen of veranderen van het landschap zoals we dat kennen. De kern van deze eerste leerlijn is hoe we om kunnen gaan met het verlies van waarden, voor onszelf, voor bewoners, bezoekers en anderen. Hoe kunnen we de betrokkenheid van het landschap opnieuw vormgeven. Wat is daarvoor nodig?

Iedere bijeenkomst bestaat voor de helft uit inleidingen en uitwisseling van en met experts, en voor de helft uit een werksessie met praktijkvoorbeelden, onderlinge uitwisseling en toepassing op de eigen praktijk.

Deze serie biedt ruimte aan landschapsprofessionals om op een andere manier te kijken naar hun beroep; wat komt er op ons af de komende jaren, hoe ga je het gesprek aan over klimaatverandering (durf je het een crisis te noemen?), biodiversiteitsverlies en uitsterven van soorten, langetermijn onzekerheden? Wat is onze rol in dit alles? Dit betekent dat we ook in zullen gaan op de situatie en professionele rol van de deelnemers; het is geen passieve kennisverwerving, maar een actieve academie waarin op iedereen een beroep zal worden gedaan. NVTL en WLO organiseren deze samen. Deelname geldt als bijscholing voor het architectenregister.

Het programma:

Sessie 1-Dwalen in het Antropoceen: over de menselijke relatie tot het landschap en de gevolgen van de verregaande scheiding tussen mens en landschap/natuur met Ronald van Marlen en – Evanne Nowak Werksessie; Waar hebben we als landschapsprofessionals mee te maken? Hoe urgent is dit alles? Hoe zien we de toekomst? Met eigen en andermans praktijkvoorbeelden.

Sessie 2 –Tussen Hoop en Wanhoop: Over de rol van gevoelens in landschappelijke veranderingen en hoe ermee om te gaan, zowel persoonlijk als in contact met betrokkenen en buurtbewoners met Johanna v.d. Werf, Wilco van Tellingen en Jori Wolf (Staatsbosbeheer) Met werksessie met Lian Kasper: Belang van gevoel? Hoe kunnen we ermee omgaan? Waar doen we het ook alweer voor? En wat gebeurt er als we onszelf als mens minder centraal stellen?

Sessie 3 –Verbinding met de schoonheid en overvloed van landschap en natuur als basis van wezenlijke motivatie en inspiratie. Hoe krijgen we mensen hierin mee? Met Matthijs Schouten ecoloog en filosoof (schoonheid in natuurbeleving, inspiratie uit the Burren) en Maike van Stiphout (landschapsarchitect] Met Werksessie: Hoe stel ik me als professional op? Wat is onze rol? We gaan aan de slag met actuele vraagstukken in de eigen praktijk en helpen elkaar een stap verder.

Schrijf je nu in voor de gehele serie voor 450 Euro voor leden, 500 Euro voor niet leden.  Er is een maximum aantal deelnemers i.v.m. de ruimte en RIVM regels.

Mailadres inschrijving: secretariaat@nvtl.nl

Aangeven: Naam/ lid WLO of NVTL  ja/nee/ geboortedatum, telefoonnummer en mailadres om je te bereiken.