Voordelen van het VVM-lidmaatschap

Toelichting voordelen

Tijdschrift Landschap

Landschap‚ tijdschrift voor landschapsonderzoek, biedt een platform voor wetenschappelijke publicaties over het landschap in brede zin: ecologisch, beleidsmatig, sociologisch, ontwerpgericht, enzovoort. Landschap verschijnt vier maal per jaar en biedt naast wetenschappelijke artikelen ruimte aan discussiebijdragen‚ reviews‚ mededelingen‚ de rubriek Op Pad, Column/ Beeld en boekbesprekingen. Landschap was een uitgave van de Werkgemeenschap voor Landschapsonderzoek (WLO). Sinds de fusie van WLO met VVM per 1 januari 2022 geeft de VVM Landschap uit. Alle VVM-leden kunnen het tijdschrift als pdf lezen. Nieuwe leden kunnen kiezen of zij Tijdschrift Milieu of Tijdschrift Landschap op papier willen ontvangen.

Tijdschrift Milieu

Tijdschrift Milieu, het opinie- en vakblad van de VVM, steekt gericht in op koersaanpassingen in het milieubeleid en wakkert het debat hierover aan. Vast onderdeel vormt het toegepast wetenschappelijke dossier, dat op een toegankelijke manier ingaat op de voortgang in het beleid, het daarmee verbonden onderzoek en de respons in de maatschappij. VVM-leden ontvangen Tijdschrift Milieu via de post en kunnen het tijdschrift ook digitaal lezen, online en als pdf, inclusief oude nummers tot en met januari 2015.

VVM-bijeenkomsten

De bijeenkomsten, die de meer dan twintig inhoudelijke VVM-secties organiseren, stellen u in staat om uw vakkennis op te frissen en te debatteren over actuele kwesties. Leden nemen hieraan gratis of tegen gereduceerd tarief deel. Jaarlijks gaat het om zo’n 40 bijeenkomsten.

Contacten versterken

Leden kunnen zich aanmelden als lid van een sectie om met vakgenoten regelmatig van gedachten te wisselen. Hier kunt u uw netwerk uitbreiden en van gedachten wisselen over actuele onderwerpen in uw vakgebied. U kunt meedenken over nieuwe bijeenkomsten voor de VVM of een artikel schrijven voor het Tijdschrift Milieu.

VVM heeft ook een elektronische ledengids, waardoor u rechtstreeks in contact kunt komen met andere VVM-milieuprofessionals: ambtenaren, adviseurs, wetenschappers, beleidsmedewerkers, politici en nog veel meer.

Deelname aan een bijeenkomst biedt ook een prachtige kans om uw netwerk te vergroten.

Maandelijkse nieuwsbrief

De VVM informeert u over wat er speelt binnen de vereniging via haar maandelijkse nieuwsbrief en via verscheidene e-mails over de VVM- bijeenkomsten. Ook nuttige informatie wordt op deze manier naar de leden gecommuniceerd. Verder kunt u via onze website vakinhoudelijke informatie inzien en ook downloaden.

Activiteiten gratis voor studenten

Alle studentleden kunnen gratis deelnemen aan alle activiteiten, m.u.v. cursussen en bepaalde diners.

Kortingen op abonnementen bij andere aanbieders

Door lid te zijn van de VVM komt u in aanmerking voor korting op een aantal vakbladen, databanken, boeken en lidmaatschappen van andere partijen.

Bekijk de aanbieders>>

Kortingen op activiteiten bij andere aanbieders

Door lid te zijn van de VVM kunt u in aanmerking komen voor korting op bijeenkomsten, cursussen en congressen van derden. Met een aantal partijen is zelfs een vaste korting afgesproken.

Bekijk welke partijen vaste korting bieden>>

Bekijk de agenda van activiteiten van derden>>

Versterking VVM

Door lid te worden stelt u de VVM in staat om bovenstaand aanbod te blijven verzorgen. Plus zich daarnaast in te zetten voor het versterken van het werkveld van milieuprofessionals.

Aanmelden

U kunt VVM-lid worden door het invullen en versturen van het aanmeldingsformulier.
U ontvangt een bevestiging van uw lidmaatschap en een factuur voor het voldoen van de contributie.

De VVM kent lidmaatschappen voor verschillende doelgroepen. De contributie is aangepast aan de doelgroep. Zo kunnen studenten, pas-afgestudeerden, startende ZZP’ers, partners van leden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden lid worden tegen gereduceerd tarief.

Mail ons voor persoonlijk lidmaatschap
U kunt bij elk persoonlijk lidmaatschap kiezen welk tijdschrift u op papier wilt ontvangen: Tijdschrift Milieu of Tijdschrift Landschap. U kunt beide in elk geval digitaal lezen. Wilt u beide tijdschriften op papier ontvangen voor € 40,- extra? Vul dan het inschrijfformulier in voor het soort lidmaatschap van uw keuze én mail ons via bureau@vvm.info.

Naast het reguliere persoonlijke lidmaatschap, heeft de VVM een collectief lidmaatschap voor bedrijven en instellingen. Hiervoor gelden speciale voorwaarden.

Verder bestaat er de mogelijkheid om proeflid te worden.

Contributies zijn vrijgesteld van btw.

Soort lidmaatschap NL en buitenland*

*Buitenland standaard zonder verzending papieren tijdschrift

De meerkosten van verzending van het papieren tijdschrift Milieu naar het buitenland zijn niet automatisch bij het lidmaatschap inbegrepen. Voor verzending van het papieren tijdschrift Milieu buiten Nederland brengen we vanaf 2022 per jaar € 23,- bovenop de contributie in rekening.

contributie 2022

 

Regulier persoonlijk lidmaatschap [10]*

*Het getal tussen vierkante haakjes correspondeert met het getal onder “Soort lidmaatschap” in het aanmeldingsformulier hiernaast. Het heeft uitsluitend een administratieve betekenis.

€ 125,-
Studentlidmaatschap [09] 

Geldt voor personen die gedurende een (deel van het desbetreffende) kalenderjaar als voltijdstudent zijn ingeschreven aan een dagopleiding voor HBO of universitair onderwijs. Ook geldt het studentlidmaatschap voor studenten die lid zijn van de faculteitsvereniging NouW van de Open Universiteit.

Voor alle studentlidmaatschappen geldt dat men een bewijs van inschrijving moet overleggen.

€ 40,-
Studentlidmaatschap deeltijd [17] 

Geldt niet voor deeltijdstudenten die lid zijn van de faculteitsvereniging NouW van de Open Universiteit. Zij komen in aanmerking voor het reguliere studententarief [9] (zie hierboven)

€ 80,-
Studentlidmaatschap met korting [06] 

Studenten die lid zijn van studieverenigingen waarmee de VVM samenwerkt, ontvangen extra korting. Met deze verenigingen werken we samen:

Aktief Slip (WUR), FMC (Inholland Delft), Genius Loci (WUR), Hallieu (HvHL), IESA Shift (LU/TU Delft), Morgen, Mundus (RU), Nitocra (WUR), SFSA (A’dam), Spectrum (UvA), Storm (UU), Sylvatica (WUR) en UBV (UU).

Ben je lid van één van bovenstaande studieverenigingen? Vermeld dan op het aanmeldingsformulier de actiecode die in de samenwerkingsovereenkomst met jouw studievereniging staat.

Denk je dat jouw studievereniging (of onderwijsinstelling) ook geïnteresseerd is in een samenwerkingsovereenkomst (of een collectief lidmaatschap), neem dan contact op met bureau@vvm.info

 € 20,-
Studentlidmaatschap gratis
Studeer je Milieukunde aan de HAS Den Bosch? Dan kun je gratis lid worden. Vermeld daarvoor bij je inschrijving* de actiecode die we afspraken met studievereniging SustainaGear (raeganiatsus@has.nl).*Kies op het aanmeldingsformulier bij soort lidmaatschap: 06 studentlid met korting € 20. Bij de afhandeling zorgen wij dat je als gratis lid wordt ingeschreven. We kunnen naar je bewijs van inschrijving bij de HAS vragen.
€ 0
Recent afgestudeerd lidmaatschap [11/14]

Voor personen die recent een voltijdstudie hebben afgerond, tot 2 jaar na afstuderen.  Recent afgestudeerden bezoeken gratis VVM activiteiten (behalve cursussen en diners).
Te overleggen bewijs: bewijsstuk met datum van afstuderen.

€ 65,-
Lidmaatschap VUT/gepensioneerde leden [15]

Voor personen die geen betaalde arbeid meer verrichten en een VUT-uitkering of pensioen ontvangen.

€ 80,-
Uitkeringsgerechtigd lidmaatschap [12]

Voor personen die een WW-, WIA- of bijstandsuitkering ontvangen.
Te overleggen bewijs: uitkeringsbeslissing met afgedekt/onleesbaar BSN.

€ 80,-
Lidmaatschap voor partners van volbetalende leden [13]

Voor personen waarvan de partner als regulier persoonlijk lid staat geregistreerd.

€ 80,-
Proeflidmaatschap [18]

Voor iedereen die een periode van zes maanden het lidmaatschap wil uitproberen.
Het proeflidmaatschap eindigt automatisch.

Meer info.

€ 65,-
Organisatielidmaatschap voor instellingen en bedrijven [50]

Dit lidmaatschap biedt de mogelijkheid om als werkgever met een groot aantal medewerkers direct te profiteren van het actieve netwerk van milieuprofessionals. Aanvragen kan niet via het formulier. Stuur uw verzoek aan bureau@vvm.info.

Meer info. 

 € 875,-

 

Lidmaatschap startende ZZP’er [35]

Voor personen die pas begonnen zijn als zelfstandig ondernemer, tot twee jaar na de start van de onderneming.

€ 80,-