Het minisymposium dat op 4 april 2020   in het Noord Brabants Natuurmuseum gehouden zou worden vervalt. In april 2020 verschijnt wel het boek, “Bescherming van Biodiversiteit, een weerbarstige uitdaging” waarin de bescherming van biodiversiteit in Nederland wordt onderzocht en nader geanalyseerd. Er wordt uiteengezet wat het begrip biodiversiteit inhoudt. Daarbij wordt aandacht besteed aan de in Nederland aanwezige biodiversiteit en de recente aantastingen daarvan. Het beleid met zijn tekortkomingen komt ter sprake, evenals de mogelijkheden om een beter beleid te realiseren.