Landschap 2019-3, een regulier nummer, is uit. Het bevat twee artikelen over het veenweidegebied, de redactie gaat op stap met de wethouder van Gouda en bespreek de grote problemen van het Veenweidegebied. De andere drie bijdragen gaan over natuurbescherming nationaal en internationaal. Verder: de column , de beeldcolumn en een boekbespreking.