Landschap 2019-2, een special issue over ecologische riviernetwerken is uit. Het is een dubbeldik nummer, gesponsord door Rijkswaterstaat, provincie Gelderland en het Wereldnatuurfonds. Het gaat over rivieren als de natuurlijke verbindingen in het landschap en kijkt naar de ontwikkelingen in de hele Nederlands-Vlaamse delta, van de haarvaten van het systeem tot en met de estuaria.