Landschap 2019-1 is uit. Het bevat artikelen over de online discussie over de Oostvaardersplassen, de revitalisering van het landschap, heideherstel met vulkamin, een artikel over de groene metropool en op pad gaat over uiterwaardenpark Meinerswijk (Arnhem)