IPBES zoekt wereldwijd experts voor een methodologisch assessment over het de waarde en het waarderen van ecosysteemdiensten,  en met een thematisch assessment over het duurzaam gebruik van biodiversiteit. De procedure voor aanmelding sluit op 1 juni 2018.

Namens de Nederlandse overheid is Astrid Hilgers coördinator voor het Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystemservices (IPBES). Dit panel, dat werkt onder de VN vlag, wil gezaghebbende assessmentrapporten opleveren die leidend moeten worden voor de wereldwijde besluitvorming op het gebied van biodiversiteit en ecosysteemdiensten. IPBES heeft onlangs belangrijke resultaten opgeleverd, de regionale assessments van de vier wereld-regio’s en het assessment over landdegradatie en restauratie. De rapporten kregen wereldwijd  veel media aandacht  en zullen ook impact hebben op de besluitvorming op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

De Nederlandse overheid hecht groot belang aan IPBES en hoop daarom dat Nederland goed vertegenwoordigd zal zijn onder de wetenschappers die mee schrijven aan dit assessment. Daarom bij deze het verzoek om te overwegen of een dergelijke bijdrage past bij uw expertise en ambities. IPBES zoek nadrukkelijk multidisciplinariteit, dat betekent dat (vooral) ook wetenschappers uit niet- natuurwetenschappelijke disciplines, zoals bijvoorbeeld  antropologie, economie, recht verzocht worden om een nominatie te overwegen. Het Ministerie van LNV nomineert iedereen die door de Rijksoverheid genomineerd wil worden, mits met aantoonbare wetenschappelijke expertise, en laat de selectie dus over aan de bevoegde instanties binnen IPBES. Het ministerie zal de gemaakte reis en verblijfskosten voor geselecteerde kandidaten vergoeden.

Bijdragen als expert aan een IPBES assessment vraagt tijd en inzet, maar levert een waardevolle ervaring op en het zal tot een product leiden dat wereldwijd door politici en beleidsmakers tot op het hoogste niveau gebruikt zal worden. Lees bijvoorbeeld het interview met Wieteke Willemen (UT) over haar ervaringen als Coordinating Lead Author van een van de hoofdstukken van het landegradatie assessment.

Naast de genoemde selectie van experts worden momenteel ook fellows geworven, early carier wetenschappers uit verschillende disciplines, die de kans te krijgen om bij te dragen aan de IPBES assessments. U kunt contact met mij opnemen voor meer informatie over het fellowship programma en de nominatieprocedure.

Op de website van het IPBES secretariaat is meer informatie te vinden over de nominatie procedure, en ook over de inhoud (scope) van de te vervaardigen assessments.

U kunt bij een eventuele nominatie de naam van Astrid Hilgers en haar email adres (A.K.Hilgers@minez.nl)  opgeven als contactpersoon bij de Rijksoverheid. Zij zal dan door het IPBES secretariaat gevraagd worden om uw nominatie te bevestigen. Het is overigens ook mogelijk om door geregistreerde IPBES stakeholders genomineerd te worden.