Om aan de doelstellingen van ‘Parijs’ te voldoen, is een energietransitie nodig. De inzet van windturbines, zonneparken of biomassa zal een enorme impact hebben op het Nederlandse landschap, waaronder de Noordzee. In 2050 zal Nederland er heel anders uit zien. Daarover hadden wij een gesprek met vier (voormalige) Rijksadviseurs Landschap: Energietransitie en Landschap