Nieuws

(pagina 1 van 5)

Landschap 2019-2 is uit

Landschap 2019-2, een special issue over ecologische riviernetwerken is uit. Het is een dubbeldik nummer, gesponsord door Rijkswaterstaat, provincie Gelderland en het Wereldnatuurfonds. Het gaat over rivieren als de natuurlijke verbindingen in het landschap en kijkt naar de ontwikkelingen in de hele Nederlands-Vlaamse delta, van de haarvaten van het systeem tot en met de estuaria.

Lees meer...

Landschap 2019-1 is uit

Landschap 2019-1 is uit. Het bevat artikelen over de online discussie over de Oostvaardersplassen, de revitalisering van het landschap, heideherstel met vulkamin, een artikel over de groene metropool en op pad gaat over uiterwaardenpark Meinerswijk (Arnhem)

Lees meer...

Landschap 2018-4

Landschap 2018-4 is uit. Het is een regulier nummer met onder meer bijdragen van Peter de Ruiter over veenlandschappen, van Esther Lucassen et al over broekbosontwikkeling en een artikel over de communities van Natuurmonumenten door Derk Jan Stobbelaar en José Meijer

Lees meer...

nieuwe redactieleden Landschap

LANDSCHAP heeft drie nieuwe redactieleden: José van Diggelen (Onderzoekscentrum B-WARE), Kris van Koppen  (Wageningen University) en Theo van de Sluis (Wageningen Research)

Lees meer...

Landschap 2018-3

Het laatste nummer van Landschap is uit. Het is een regulier nummer met artikelen over recreatieve bezoekstromen in Overijssel, Landschap en gezondheid, de waarde van natuurlijk kapitaal, risico’s van exoten in het landschap en op pad met Silvie van Damme rond Cotthem (B).

Lees meer...
Oudere berichten

Werkgemeenschap voor Landschapsonderzoek
Weg der Verenigde Naties 1
3527 KT UTRECHT
Telefoon: 030 4100 515

NAAR BOVEN ↑      © 2019 WLO