Nieuws (pagina 1 van 10)

Landschap 2023-1 is uit

Tijdschrift Landschap 2023-1 is uit
In dit nummer:
– Redactioneel: Landschap als strategie door Wim de Haas
– Van de regen in de drup: Waarom herstel van beekdallandschappen in de praktijk hapert door Jip de Vries & Ralf Verdonschot
– Kolonisatie in jonge polderbossen: 75 jaar onderzoek naar botanische ontwikkelingen in Flevolandse bossen door Piet Bremer
– In gesprek met… Berno Strootman over landschapsinclusieve landbouw: “Dat de Nederlandse landbouw landschapsinclusief zal worden, daar twijfel ik niet over” – door Jos Dekker & Johan Meeus
– Moerasontwikkeling op voormalige landbouwgrond: Waardevol of waardeloos? Door Jim de Fouw, Ron van der Hut, Fons Smolders, Jan van der Winden, Liesbeth Bakker & Piet-Jan Westendorp
– Landbouw en natuur: een zaak voor overheid, keten en boeren door Geert de Snoo & Dick Melman
– Boek: Nieuw natuurnarratief mist hoop en perspectief van Marc Argeloo
– Forum: Vertrouwen door Kris van Koppen
– Column – In het veld – Poelen in Twente door Theo van der Sluis

Lees meer

Landschap 2022-3 is uit

Het landschap vraagt om integrale visies, participatie en concrete maatregelen. Wat is de toekomst van onze Nationale Parken? Hoe kan het landschap worden gebruikt als basis voor keuzes over de ontwikkeling van Friesland? Hoe betrekken we diverse partijen bij ingewikkelde vraagstukken? Wat is het effect van vernattingsmaatrelen? De antwoorden op deze vragen staan in Landschap nr 2022/3, hét tijdschrift voor landschapsonderzoek.

Lees meer

Landschap 2022-2 is uit

Het tijdschrift landschap 2022-2 is uit. Het is een speciale editie over de toekomst van het Europese landschap. Het nummer bevat artikelen over de European Landscape Convention, trends en uitdagingen voor het beleid, en de verhouding tussen landschap en samenleving. De redactie gaat op pad met Piet De Becker, beheerder van het Vlaamse natuurgebied Doode Bemde.

The journal “Landschap 2022-2” is issued. It is a special edition about the future of the European landscape. The issue contains articles about the European Landscape Convention, trends and challenges for policy, and the relationship between landscape and society. The editors are on the road with Piet De Becker, manager of the Flemish nature reserve Doode Bemde.

Lees meer

Landschap 2022-1 is uit

Het tijdschrift Landschap 2022-1 is uit. Het nummer bevat artikelen over dilemma’s voor nationale parken, insecticidengebruik, de haperende beleidscyclus, waterkwaliteit en natuurinclusieve landbouw. De redactie gaat op stap met Rob Jongman in de Ooijpolder.

Lees meer

Landschap 2021-4 is uit

Het laatste nummer van jaargang 38 van Landschap is uit. Het is een regulier nummer met bijdragen over de operationalisering van het begrip veerkracht voor het natuurbeleid, de landbouw rond het natuurnetwerk en een landschapsbiografie over Blijham. De redactie gaat op stap met architecte Cecilia Gross over het Vlindereffect. Het is het laatste nummer onder de vlag van de WLO. Landschap gaat verder als uitgave van de VVM, waar de WLO mee is gefuseerd.

Lees meer
Eerdere berichten

TIJDSCHRIFT LANDSCHAP
onderdeel van VVM netwerk van milieuprofessionals
www.vvm.info
bureau@vvm.info
030 - 232 29 89

NAAR BOVEN ↑      © 2023 Landschap