Werkgemeenschap voor Landschapsonderzoek

De Werkgemeenschap voor Landschapsonderzoek (WLO) is een vereniging voor professionals en wetenschappers die zich bezig houden met landschapsonderzoek. De vereniging werd opgericht in 1972 als vereniging voor landschapsecologen.

De WLO behartigt het belang van het landschapsonderzoek en de landschapsecologie in het bijzonder als wetenschapsgebied en als toegepast vakgebied. Dat gebeurt in werkgroepen, op studiedagen, excursies en in ons tijdschrift Landschap. Uitkomsten van onderzoek worden daar gepresenteerd en bediscussieerd. Ervaringen worden uitgewisseld en er is ruimte voor ontmoetingen met collega’s.

IALE Europe heeft  in September 2017 het Europese Landschapsecologiecongres “from pattern and process to people and action” georganiseerd. Zie: http://www.iale-europe.eu/iale2017

HET BETWISTE LAND
klimaatverandering, voedselonzekerheid, migratie en ontworteling

poster_betwistlandEen congres van de Werkgemeenschap Landschapsonderzoek (WLO)
in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL)

Dit congres heeft plaatsgevonden op donderdag 6 oktober 2016, De Gelderland Fabriek in Culemborg.

Wat heeft LANDSCHAP met de thema’s klimaatverandering, voedselonzekerheid, migratie en ontworteling te maken?

Ieder landschap is het resultaat van onderhandelingen over verschillende belangen. Grootschalige menselijke migratie heeft zich de laatste duizenden jaren diverse malen voorgedaan, en is vaak het gevolg van maatschappelijke conflicten, onrust, oorlog, besmettelijke ziekten of klimaatverandering. De initiatiefnemers tot dit symposium menen dat er relaties zijn tussen (de oorzaken en gevolgen van) de huidige klimaatverandering, voedselonzekerheid, migratie en ontworteling, en dat deze relaties onderwerp moeten zijn van wetenschappelijk onderzoek en meegenomen moeten worden in de ruimtelijke planning.

Lees meer…