vvm-logo-nieuw-150x150-medium.jpg

Landschap

Tijdschrift voor landschapsonderzoek

WLO-nieuws 2018-4

De Landbouwvisie van minister Schoute: wie denkt mee?

Recent heeft minister Carola Schouten haar Landbouwvisie uitgebracht. In deze visie, met de titel ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden’ breekt Schouten een lans voor kringlooplandbouw. Wat betekent de Landbouwvisie voor natuur en landschap? Kan de WLO bijdragen aan de verdere ontwikkeling en implementatie van de ideeën uit de Landbouwvisie? Het WLO-bestuur zoekt leden die actief willen meepraten en -denken over deze Landbouwvisie.

Zo valt ons bijvoorbeeld op dat er geen uitvoeringsagenda bij zit. Ook vinden we de analyse nogal mager: een analyse van de successen en het falen van bijvoorbeeld het mestbeleid, inclusief de PAS, ontbreekt. Ook het toch matige succes van het biodiversiteitsbeleid wordt niet benoemd. We hebben vragen: kan Nederland al die ambities die op het platteland drukken – het energieakkoord, biodiversiteitswensen, kringlooplandbouw, waterberging, minder invoer van bijvoorbeeld soja, een meer diervriendelijke landbouw, 80.000 nieuwe woningen – wel aan?

En kunnen wij, als sector van landschapsonderzoekers en –ontwerpers, de Landbouwvisie wel aan? Kunnen wij deze ambities helpen realiseren? Welk onderzoek
is daarvoor nodig? Zijn we daarvoor toegerust? Zijn de groene opleidingen in staat hiervoor mensen met de juiste kwaliteiten op te leiden? Moeten we niet voorstellen om professoren te benoemen en leerstoelgroepen vanuit agro-economische en ecologische disciplines in te stellen, die vanuit een kringloopgedachte aan natuurinclusieve landbouw gaan werken – zoals een leerstoelgroep Natuurbeheer en kringlooplandbouw?

Werk genoeg. Wie doet mee? U kunt zich aanmelden bij de WLO-secretaris: sandervanopstal@hetnet.nl

SANDER VAN OPSTAL, SECRETARIS WLO