Een ontwerpvisie voor grootse windparken in Schotland en Nederland

Marc van Grieken

klimaatadaptatie, windturbines, ruimtelijke samenhang, ontwerpvisie, vierde dimensie

Net als in Nederland verschijnen ook in het Schotse landschap steeds meer windparken, met steeds grotere
windturbines, om conform de doelstelling van het Kimaatakkoord van Parijs in 2050 klimaatneutraal
te kunnen zijn. Deze tasten de diversiteit, ruimtelijke samenhang en beleving van het landschap aan.
‘Grootse’ windparken, met een eigen ontwerp dat in Schotland ‘vierde dimensie’ genoemd wordt, vormen
wellicht een alternatief. Kan dit Schotse concept ook in Nederland toepassing vinden?