Waterkwaliteit en landschap: toen, nu en straks

Waterkwaliteit en landschap: toen, nu en straks
Diederik van der Molen, Herman Havekes, Willem Wensink & Marleen van Rijkswick
Waterkwaliteit, geschiedenis, stadswater, landelijk gebied, bestuurlijke organisatie

De kwaliteit van oppervlakte- en grondwater is in Nederland een relevant onderwerp. We hebben eeuwenlang watersystemen naar onze hand gezet en de laatste decennia geleerd het water en natuurlijke processen in de context van stroomgebieden als bondgenoot te zien. Nu is de uitdaging om deze kennis en ervaring te gebruiken om duurzame oplossingen te vinden voor toekomstige opgaven voor de waterkwaliteit in de stad, het landelijk gebied, het toekomstige landschap én de bestuurlijke organisatie.

Summary: Water quality and landscape: past, present and future -Water quality, history, city water, rural area, administrative organization
Water quality has also been decisive for the design of the city and the rural area. The improved water quality offers new opportunities, citizens want to see the (urban) water again and enjoy it. At the same time, there are many challenges associated with climate change and other uses. Water quality and landscape will continue to be connected in the future.

Voor het hele artikel klik hier

TIJDSCHRIFT LANDSCHAP
onderdeel van VVM netwerk van milieuprofessionals
www.vvm.info
bureau@vvm.info
030 - 232 29 89

NAAR BOVEN ↑      © 2023 Landschap