Bestuur

Landschap kende een dagelijks bestuur (DB), bestaande uit een voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester en een secretaris, verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Samenstelling

Het bestuur bestond uit de volgende personen:

Voorzitter

mw. P.M. (Nel) Sangers (Nel Sangers Advies)

Secretaris

ir. L. Kasper (waarnemend)

Penningmeester

drs. M (Moniek) Nooren

Leden Algemeen Bestuur

drs. A.J.F.M. (Sander) van Opstal

mr. J. Verheul

ir. N. Hazendonk

Adviseur Algemeen Bestuur

dr. J.N.M. (Jos) Dekker

TIJDSCHRIFT LANDSCHAP
onderdeel van VVM netwerk van milieuprofessionals
www.vvm.info
bureau@vvm.info
030 - 232 29 89

NAAR BOVEN ↑      © 2023 Landschap