De WLO kent een dagelijks bestuur (DB), bestaande uit een voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester en een secretaris, verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.  Het bestuur vergadert vier maal per jaar. Een maal per jaar is er een algemene ledenvergadering.

Samenstelling

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter

mw. P.M. (Nel) Sangers (Nel Sangers Advies)

Secretaris

ir. L. Kasper (waarnemend)

Penningmeester

drs. M (Moniek) Nooren

Leden Algemeen Bestuur

drs. A.J.F.M. (Sander) van Opstal

mr. J. Verheul

ir. N. Hazendonk

Adviseur Algemeen Bestuur

dr. J.N.M. (Jos) Dekker,  Hoofdredacteur Landschap