vvm-logo-nieuw-150x150-medium.jpg

Landschap

Tijdschrift voor landschapsonderzoek

Bestuur

Landschap kende een dagelijks bestuur (DB), bestaande uit een voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester en een secretaris, verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Samenstelling

Het bestuur bestond uit de volgende personen:

Voorzitter

mw. P.M. (Nel) Sangers (Nel Sangers Advies)

Secretaris

ir. L. Kasper (waarnemend)

Penningmeester

drs. M (Moniek) Nooren

Leden Algemeen Bestuur

drs. A.J.F.M. (Sander) van Opstal

mr. J. Verheul

ir. N. Hazendonk

Adviseur Algemeen Bestuur

dr. J.N.M. (Jos) Dekker