vvm-logo-nieuw-150x150-medium.jpg

Landschap

Tijdschrift voor landschapsonderzoek

Vereniging

De Werkgemeenschap voor Landschapsonderzoek (WLO) is een vakvereniging voor iedereen die het landschap tot zijn werkterrein rekent, zoals onderzoekers, beleidsmakers, planvormers, beheerders, docenten en liefhebbers. Het landschap en de landschapsecologie is daarmee een integratiekader voor een scala aan vakgebieden, die zowel betrokken zijn bij onderzoek als toepassingen van onderzoek. De vereniging is opgericht in 1972.

De organisatie bestaat uit een bestuur, ondersteund door een secretariaat, een aantal werkgroepen met een thematisch karakter en de redactie van het blad Landschap dat als belangrijk wetenschappelijk platform voor leden en niet-leden fungeert.
De belangrijkste doelstellingen van de vereniging zijn:

  • Het stimuleren van verantwoord gebruik van kennis over het landschap en landschapsecologische kennis bij beleidsontwikkeling en besluitvorming, ten aanzien van bestemming, inrichting en beheer van het landelijk en stedelijk gebied in binnen- en buitenland (beïnvloeding)
  • Het stimuleren van de wetenschappelijke ontwikkeling van de landschapsecologie (kennisontwikkeling)
  • Het profileren van de landschapsecologie bij andere doelgroepen, via diverse kanalen en media (kennisdisseminatie)
  • Het bevorderen van contacten tussen landschapsecologen met verschillende disciplinaire achtergrond (platformfunctie)
  • Het vergroten van de slagvaardigheid