vvm-logo-nieuw-150x150-medium.jpg

Landschap

Tijdschrift voor landschapsonderzoek

Van de regen in de drup

Waarom herstel van beekdallandschappen in de praktijk hapert
Jip de Vries & Ralf Verdonschot
Hydrologisch herstel, systeemherstel, beekdallandschap, verdroging, wateroverlast

Het beekdallandschap staat hoog op de agenda binnen het waterbeheer en -beleid. De zichtbare consequenties van de achteruitgang van het beekdallandschap – wateroverlast, droogvallende beken – maken duidelijk dat herstel op stroomgebiedniveau noodzakelijk is: vasthouden, bergen, vertraagd afvoeren en ruimte voor de beek vrijmaken. Visies en plannen zijn er volop, maar waarom komt het hydrologisch herstel van het beekdallandschap in de praktijk zo moeilijk van de grond? Wij inventariseerden elf knelpunten, die omgedraaid kunnen worden naar kansen.

Summary: Hydrological restoration, system restoration, lowland stream landscape, drought, water management
Lowland stream landscapes are under pressure because of decades of changes to these water systems. Valuable ecosystems have been lost and these areas have become vulnerable to drought and peak flows. Large-scale hydrological restoration of these landscapes can address these issues, but falls short in practice. An overview of barriers and opportunities is given here, which need to be addressed to support restoration of lowland stream landscapes in the future.

Voor het hele artikel klik hier.