Utrecht, 3 april 2018

 

 

 

 

Best WLO-lid en beste belangstellende,

U bent op vrijdag 18 mei 2018 van harte uitgenodigd voor de WLO excursie met aansluitend de Algemene Leden Vergadering 2018.

Op vrijdagmiddag 18 mei 2018 organiseert de WLO voorafgaand aan haar jaarlijkse ALV een excursie naar een gebied met een hoogst actueel thema. We bezoeken een uitdagend ontwerp van een grootschalig natuurgebied, tevens een uitloopgebied voor, en een multifunctionele bufferzone tussen twee snel groeiende steden, Arnhem en Nijmegen, met als belangrijkste functies: natuur, recreatie, waterberging en landbouw.

De projectleider leidt ons rond. Ontwerpeisen, dilemma’s, landschappelijke gegevenheden als bodemgesteldheid, hydrologie, menselijk gebruik, inzet van vrijwilligers en andere issues worden besproken. Daarnaast wordt tijdens de excursie aandacht besteed aan wetenschappelijke vragen rond de inrichting en het herstel van rietmoerassen. Riet blijkt een verrassende landschapsbouwende soort te zijn. De aanleg van rietmoerassen lijkt simpel maar blijkt in de praktijk nog knap lastig, zo is de ervaring in Park Lingezegen.

De WLO excursie begint om 13.00 uur parkeerplaats Landerij De Park, Elst Gld.

De ALV is aansluitend en begint om 17.00 uur, eveneens in Landerij De Park, Elst Gld.

Programma

12.30 – 13.00
Ontvangst met koffie / thee en een stukje appeltaart – Landerij De Park, Elst Gld

13.00 – 16.00
Excursie onder leiding van projectleider Joop Eilander. Toelichting rietproeven: Esther Lucassen
Na het welkom en koffie met appelgebak rijden we op de eigen fiets of huurfiets door Park Lingezegen. Onderweg krijgen we tekst en uitleg over het park. Algemene informatie over Park Lingezegen is te vinden op de website www.parklingezegen.nl
Bij de rietproefvelden geeft Esther Lucassen (B-WARE / Radboud Universiteit) een toelichting. Zie haar artikel in Landschap nr. 3 uit 2017.

16.00 – 16.30
Drankje en pastabuffet

16.30 – 18.30
ALV

Aanmelden voor de excursie kan voor 1 mei per mail bij excursieorganisatie Henk Rampen (zichtas@xs4all.nl).  Aanmelden voor de ALV kan voor 1 mei per mail bij het secretariaat van de WLO (wlo@knag.nl). Na opgave ontvangt u de stukken voor de vergadering per e-mail. Introducés zijn van harte welkom, immers het gaat ons vooral om een goede middag te hebben en van elkaar te leren.

Hopend zo veel mogelijk mensen te kunnen verwelkomen,

Sander van Opstal
Secretaris van de WLO
06-54215466

Locatie

Landerij De Park in Elst (centraal in park Lingezegen, tussen Arnhem en Nijmegen gelegen)

Adres:
De Park 12
6661 NW Elst (Gld)
Telefoon 0481-356932

Landerij De Park is niet bereikbaar per openbaar vervoer. Vanaf station Arnhem of Elst kunt u fietsen (30 minuten). Zelf een fiets meenemen is handig. Op station Arnhem zijn OV-fietsen te huur, hiervoor moet u een OV-chipkaart hebben met daarop het OV-fiets abonnement.

Wat betreft de excursie: als u per eigen vervoer komt en geen fiets meeneemt dan zorgt de WLO voor uw excursiefiets. Dit moeten we reserveren en kost de WLO 12,50 euro per fiets, dus s.v.p. tijdig opgeven.

Algemene Ledenvergadering

Hoe gaat het met de WLO? Is de WLO in staat om een bijdrage aan de vernieuwing van het vak van landschapsdeskundige te leveren? Wat zijn de plannen voor het tijdschrift Landschap? Hoe staat het met de voorbereidingen voor de Academie voor Landschap? Welke andere plannen heeft het bestuur? Deze en andere vragen staan centraal in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Het bestuur wil ook (financiële) verantwoording afleggen, het boekjaar 2017 afsluiten en suggesties voor op onze plannen 2018 en verder bespreken.

De ALV begint aansluitend op de excursie om 16.30 uur in Landerij De Park, Elst Gld.

Agenda ALV WLO 2018

16.00
Inloop. Koffie/thee zijn aanwezig

16.30 -18.30   
ALV:

 1. Opening, vaststelling agenda
 2. Notulen ALV 2017, dd. 19 mei 2017
 3. Mededelingen
  Ons medebestuurslid, Paul Roncken is op 14 maart 2018 gepromoveerd op een proefschrift, getiteld: Shades of Sublime, a design for landscape experiences as an instrument in the making of meaning. Het bestuur en de redactie van Landschap waren bij de verdediging van dit proefschrift aanwezig. Onze oud-voorzitter, Mathijs Schouten, was co-promotor. Na afloop van de verdediging klonk er een warm en luid applaus voor Paul Roncken , vanuit de gehele zaal. Wij feliciteren Paul met deze uitdagende en vernieuwende mijlpaal in de theorie en praktijk van het landschapsontwerp en -onderwijs.
 4. Terugblik 2017 (bijlage: beknopt jaarverslag 2017)
 5. Financiën (Financieel verslag 2017, begroting 2018), met positief advies door de kascommissie.
 6. Bestuurssamenstelling
  Het bestuur zoekt versterking. Leden die ambitie hebben de ambities van het bestuur te helpen realiseren zijn heel hartelijk welkom. Ons bestuurslid Paul Roncken heeft zijn functie van bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter helaas moeten neerleggen wegens drukke werkzaamheden. Hij blijft op zijn manier actief bij de WLO betrokken als adviseur van het bestuur.
 7. Activiteiten 2018
  Het bestuur overweegt samen met de NVTL een congres over de nieuwe Omgevingswet en de daaraan gekoppelde Landschapsvisie te organiseren. Het bestuur overweegt tevens om de komende jaren een accent in haar activiteiten rond de doelgroep promovendi/AIO’s/net afgestudeerden/ gevorderde studenten een aantal activiteiten te organiseren. Zijn er suggesties? Zijn er mensen die bij deze activiteiten dit mee willen helpen organiseren?
 8. Tijdschrift Landschap
 9. Website WLO, Nieuwsbrief, overige publiciteit
 10. Rondvraag en sluiting

Er wordt rond 16.30 uur een snack verstrekt.

U kunt zich, vóór 1 mei, voor de ALV opgeven bij het secretariaat van de WLO (wlo@knag.nl). Na opgave ontvangt u de stukken voor de vergadering per e-mail.