LANDSCHAP‚ tijdschrift voor landschapsonderzoek, biedt een platform voor wetenschappelijke publicaties over het landschap in brede zin: ecologisch, beleidsmatig, sociologisch, ontwerpgericht, enzovoort. LANDSCHAP is een uitgave van de Werkgemeenschap voor Landschapsonderzoek (WLO), verschijnt vier maal per jaar en biedt naast wetenschappelijke artikelen ruimte aan discussiebijdragen‚ reviews‚ mededelingen‚ de rubriek Op Pad, Column/Beeld en boekbesprekingen.

De wetenschappelijke artikelen worden peer reviewed en gepubliceerd in open access. Voor open access volgt LANDSCHAP de ´groene route´. Artikelen worden na publicatie in het tijdschrift na 6 maanden voor ieder toegankelijk op de website geplaatst. Artikelen in gesponsorde themanummers worden direct na publicatie op de website geplaatst. Auteurs wordt toegestaan hun artikel zonder embargo te plaatsen in een repository of op een ander publiek toegankelijk platform (Groen Kennisnet, Researchgate, e.d.). Auteursrichtlijnen vindt u hier.

Meer informatie over de WLO en het bestuur is te vinden op de website onder vereniging

Redactie

Hoofdredacteur
Dr Jos Dekker
e-mail: hoofdredacteur@landschap.nl

Eindredacteur
Ir Florien Kuijper
e-mail: f.kuijper@delynx.nl

Redactieleden
Drs Geert De Blust
Dr Joost Delsman
Dr José van Diggelen
Dr Ir Wim de Haas
Dr Rob Jongman
Dr Ir Kris van Koppen
Dr Ir Johan Meeus
Dr Ir Diederik van der Molen
Dr Ir Theo van der Sluis
Dr Mark van Veen

Administratie

Anna Nauta
Eelko Postma
WLO-secretariaat, Weg der Verenigde Naties 1, 3527 KT Utrecht
tel. 030 4100 510
e-mail: wlo@knag.nl
website: www.landschap.nl
IBAN: NL73 INGB 0003 9194 46 (t.n.v. WLO te Utrecht).

Lidmaatschap WLO en abonnement 2021

  • WLO-lidmaatschap (incl. LANDSCHAP): € 65‚-
  • WLO-lidmaatschap voor studenten (incl. LANDSCHAP): € 40‚-
  • Instituutsabonnement LANDSCHAP: € 125‚-