LANDSCHAP is een uitgave van de Werkgemeenschap voor Landschapsonderzoek (WLO).

LANDSCHAP publiceert artikelen op het terrein van landschapsonderzoek, beheer en beleid. Bijdragen kunnen betrekking hebben op (nieuwe) wetenschappelijke inzichten, op beleidsvorming en – uitvoering en ontwerp en beheer.

Landschap wordt breed opgevat en omvat zowel het fysieke landschap als menselijke activiteiten. Aandacht kan worden besteed aan economische, sociale en culturele aspecten.

Auteurs kunnen publicaties in LANDSCHAP opvoeren als peer reviewed publicaties.

Indien u een artikel ter publicatie aan wilt leveren neemt u dan de auteursrichtlijnen in acht.

Redactie

Hoofdredacteur
Dr. J.N.M. Dekker
e-mail: hoofdredacteur@landschap.nl

Eindredacteur
Ir. K.F. Kuijper (interim)

Redactieleden
Drs. G. De Blust
Dr. J. R. Delsman
Dr J.M.H. van Diggelen
Dr. R.H.G. Jongman
Dr Ir. C.S.A. van Koppen
Dr. Ir. J.H.A. Meeus
Dr. Ir. D.T. van der Molen
Dr Ir T van der Sluis.
Dr. M.P. van Veen
D. de Vries Msc

Basis lay-out binnenwerk
Klaas de Vries (Grafisch Ontwerper bNO, Groningen)

Opmaak
GAW ontwerp + communicatie, Wageningen (Harry Harsema)

Druk
Modern, Bennekom

Advertenties
Neem contact op met   voor adverteren in het tijdschrift en op www.landschap.nl
Insteekfolders mogelijk.