LANDSCHAP‚ tijdschrift voor landschapsonderzoek, biedt een platform voor wetenschappelijke publicaties over het landschap in brede zin: ecologisch, beleidsmatig, sociologisch, ontwerpgericht, enzovoort. LANDSCHAP verschijnt viermaal per jaar en biedt naast wetenschappelijke artikelen ruimte aan discussiebijdragen, reviews, mededelingen, de rubriek Op Pad, Column/Beeld en boekbesprekingen. De wetenschappelijke artikelen worden gepubliceerd in open access. De auteursrichtlijnen vindt u hier en de richtlijnen voor essays vindt u hier. LANDSCHAP wordt uitgegeven door VVM, netwerk van milieuprofessionals.

Redactie
Drs. G. De Blust
Dr. J.N.M. Dekker (hoofdredacteur)
Dr. J.R. Delsman
Dr. J.M.H. van Diggelen
Dr. Ir. W. de Haas
Dr. Ir. C.S.A. van Koppen
Dr. Ir. J.H.A. Meeus
Dr. Ir. D.T. van der Molen
Dr. T. van der Sluis
Dr. M.P. van Veen

Eindredacteur: Ir. K.F. Kuijper (Communicatiebureau De Lynx)
E-mail redactie:
hoofdredacteur@landschap.nl
f.kuijper@delynx.nl
Website Landschap: www.landschap.nl/tijdschrift

Administratie
VVM, gebouw UCo, 2e Daalsedijk 6a, 3551 EJ Utrecht
Richard van den Berg r.vandenberg@vvm.info
030 – 232 29 89
www.vvm.info
IBAN: IBAN NL18 TRIO 0390 5393 68

Abonnement 2022

  • Abonnement LANDSCHAP: € 125‚- ex BTW.
  • Abonnement voor studenten: € 40‚-
  • Instituutsabonnement: € 125‚-
  • Nieuwe abonnees worden direct lid van de VVM. Zij krijgen naast Landschap het tijdschrift Milieu online en andere VVM voordelen, zie vvm.info/lidmaatschap-aanmelden-tarieven

Het abonnement loopt per kalenderjaar; opzeggingen voor 2023 dienen voor 1 december 2022 binnen te zijn. Betaling uitsluitend met toegezonden factuur.

Advertenties Tarieven en inlichtingen via de redactie.
Basis layout Klaas de Vries‚ Grafisch ontwerper bNO‚ Groningen
Opmaak Communicatiebureau De Lynx, Wageningen (Daniël Schwitters)
Foto omslag Mark van Veen. Natuurinclusieve verstedelijking.
Druk Virtumedia

ISSN 01696300

© 2022 Geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen – met bronvermelding – is alleen toegestaan na toestemming van de redactie.