Een levende werkgemeenschap

Sander van Opstal, WLO secretaris

Het onlangs vernieuwde WLO bestuur heeft de ambitie uitgesproken om de werkgemeenschap landschapsonderzoek (inclusief landschapsevaluatie en -ontwerp) weer een levende gemeenschap van bezielde professionals en studenten te maken. Naast een aantal kernactiviteiten, dat in stand wordt gehouden, ontwikkelt het bestuur daartoe activiteiten, speelt het in op actuele (beleid)ontwikkelingen en onderneemt het initiatieven ter vernieuwing van het landschapsonderzoek.

Download het hele artikel hier