Overeenkomsten en verschillen in provinciaal instrumentarium

Marieke Berkers

provinciaal instrumentarium, ruimtelijke kwaliteit, werk in uitvoering

De afgelopen jaren heeft de rijksoverheid het ruimtelijk ordeningsbeleid voor het grootste deel overgedragen aan de provincies. En participatie – burgers die zich inzetten voor de eigen leefomgeving – is belangrijker geworden. Beide ontwikkelingen nopen tot een andere manier van werken: van controleren naar stimuleren van kwaliteit, van sectoraal naar integraal werken en van sturend naar co-creatief en participatief. Hoe pakken de provincies dat aan? Hoe borgen zij de kwaliteit van (ontwikkelingen in) het landschap?

Download het hele artikel hier