Rondetafelgesprek ruimtelijke kwaliteit in de praktijk

Jandirk Hoekstra & Harm Veenenbos

Op 7 september spraken provinciemedewerkers met ruimtelijke kwaliteit in hun takenpakket en een tweetal provinciale adviseurs ruimtelijke kwaliteit met elkaar over het werken met het kwaliteitsinstrumentarium zoals beschreven in Berkers (dit nummer, 173-185). Drie vragen stonden centraal: wat werkt wel en wat werkt niet? Is het kwaliteitsbeleid hard genoeg? Welke opgaven zijn met het kwaliteitsinstrumentarium te bedienen en welke niet?

Download het hele artikel hier