Spread uit het Landschapsanalyse en -ontwikkelingsperspectief van Schouwen Duiveland met deelkaarten massa/ruimte en cultuurhistorische elementen

Een landschapsstructuurkaart gaat gepaard met een waarderingstabel van het gebied. Zie hier een gedeelte van de waarderingstabel van Schouwen Duiveland. De beschermingsniveau zijn: (B) behoud, (BR) behoud ruimtelijke karakteristiek, daarbinnen ontwikkeling mogelijk, (BO) behoud door ontwikkeling en (V) vernieuwing mogelijk. Planologische instrumenten zijn (V) Verordening en (ST) Structuurvisie.

 Documenten:

Verordening Ruimte 2016

Omgevingsplan 2012-2018

Landschapsanalyse en -ontwikkelingsperspectief