Beschrijving en verbeelding van 4 kernwaliteiten voor gebied het Groene Hart, met uitgelicht 1 van de 4 beschrijvingen van de kernkwaliteiten.

 

De ontwikkelprincipes van Gebiedskatern Waterlinies, met als thema Ontwikkelprincipes Nieuwe Hollandse Waterlinie / oude stroomruggen.

Documenten:

Verordening Natuur en Landschap Provincie Utrecht 2013 (herijking 2016)

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) 2013-2028 (herijking 2016)

Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen (2013)