afbeelding Overijssel

Catalogus gebiedskenmerken Overijssel 2017 met in de Stedelijke laag het thema Verspreide bebouwing (p.112).

Tekst bij het kopje Sturing bij het thema Verspreide bebouwing (Stedelijke laag):

Sturing

Norm

De ontwikkeling van nieuwe erven draagt bij aan behoud en ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit overeenkomstig de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (zie Omgevingsverordeing Overijssel 2017).

Richting

  • Als ontwikkelingen plaats vinden op erven, dan dragen deze bij aan behoud en versterking van de kenmerkende erfstructuur en volumematen, blijft er een duidelijk onderscheid voorkant- achterkant en vindt koppeling van het erf aan landschap plaats. Toegankelijkheid wordt erdoor verbeterd.

Inspiratie

  • Reanimatie agrarisch erfgoed wordt verder gestimuleerd.
  • Kwaliteitsadvies bij de transformatie van erven bijvoorbeeld via een ‘ervenconsulent’ van het Oversticht.

Documenten:

Verordening 2017

Omgevingsvisie Overijssel 2017

Catalogus Gebiedskenmerken Overijssel 2017

Werkboek kwaliteitsimpuls groene omgeving

Voorbeelddocumenten van Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving: Handreiking kwaliteitsimpuls Zonnevelden en Handreiking kwaliteitsimpuls Agro en food (zie documenten en bijlagen in Omgevingsvisie)