Voorbeeld uit de geactualiseerde Leidraad Landschap van een gedeelte van de beschrijving Ambities en Ontwerpprincipes van ensemble Vechtstreek.

Documenten:

Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) 2017

Structuurvisie Noord-Holland 2040

Leidraad Landschap Cultuurhistorie