Voorbeeldpagina’s uit de Gebiedspaspoorten Noord-Brabant van het gebied Kempen met beeldessay en beschrijving van de kenmerken

Documenten:

Verordening Ruimte Noord-Brabant 2010 (geconsolideerde versie 2017)

Structuurvisie ruimtelijke ordening 2014

Gebiedspaspoorten Noord-Brabant (2014)