Voorbeeld van inzoomen op een gebied in de viewer Handvat kernkwaliteiten Nationaal Landschap Zuid-Limburg. In de viewer kan een locatie gekozen worden, waarna specifiek voor die locatie de leidende beginselen en per thema ontwerpprincipes opgevraagd kunnen worden.

Documenten:

Omgevingsverordening Limburg 2014

Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL2014)

Atlas Limburg (portal voor de viewers)

Handvat kernwaarden Nationaal Landschap Zuid-Limburg